DVDL206 History of Culture

Theatre Faculty
Summer 2020
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Svatava Šmuková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 10:15–11:45 107
Prerequisites (in Czech)
navazuje na absolvování Dějin kultury v 1. ročníku studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem výtvarné kultury. Vystihnout charakteristické rysy a podtrhnout obecné kulturně historické souvislosti.
Syllabus (in Czech)
  • Studenti se postupně od I. ročníku seznamují s vývojem architektury, sochařství, malířství a oděvu. Na proměnách slohových epoch se objasňují základní znaky výtvarného umění, významné osobnosti a jejich díla a vysvětlují širší historické, společenské a kulturní souvislosti. Vybrané kapitoly se zabývají dějinami starověku, středověku, novověku a doby moderní. Pro dosažení stanovených cílů se předpokládá dostatek obrazového materiálu - obrazové publikace, video programy, filmy, počítačové prezentace.
Literature
  • Gombrich, E. H. Příběh umění. ARGO MF, 1995. info
  • PIJOAN, J. Dějiny umění. Praha : Odeon, 1. - 10. díl. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
písemná zkouška
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2020/DVDL206