DVDL206 History of Culture

Theatre Faculty
Summer 2018
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Svatava Šmuková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 14:30–16:00 201
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ206 History of Culture )
navazuje na absolvování Dějin kultury v 1. ročníku studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem výtvarné kultury. Vystihnout charakteristické rysy a podtrhnout obecné kulturně historické souvislosti.
Syllabus (in Czech)
  • Studenti se postupně od I. ročníku seznamují s vývojem architektury, sochařství, malířství a oděvu. Na proměnách slohových epoch se objasňují základní znaky výtvarného umění, významné osobnosti a jejich díla a vysvětlují širší historické, společenské a kulturní souvislosti. Vybrané kapitoly se zabývají dějinami starověku, středověku, novověku a doby moderní. Pro dosažení stanovených cílů se předpokládá dostatek obrazového materiálu - obrazové publikace, video programy, filmy, počítačové prezentace.
Literature
  • Gombrich, E. H. Příběh umění. ARGO MF, 1995. info
  • PIJOAN, J. Dějiny umění. Praha : Odeon, 1. - 10. díl. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
písemná zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2020, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2018/DVDL206