DATL108 Scenic project

Theatre Faculty
Summer 2019
Extent and Intensity
0/2/4. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
BcA. Jakub Cír (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DATZ108 Scenic project )
Absolvování úvodního předmětu v zimním semestru scénický projekt.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V průběhu semestru budou studenti samostatně pracovat na scénické realizaci vybraného básnického textu, k němuž budou paralelně s doc. Francánem vytvářet sérii fotografií. Povinnou součástí inscenace bude projekce takto vzniklých fotografií. Studenti se v praktické rovině seznámí s interdisciplinárním přesahem, a to v rovině přetvoření básně do scénické podoby, stejně jako s kreativním zapojením fotografické projekce. Předmět bude rozvíjet jejich vlastní výrazové prostředky, režijní a dramaturgické schopnosti, prohlubovat hereckou zkušenost a režijní komunikaci s dalšími herci a zároveň prohloubí schopnost práce se světlem a projekcí.
Syllabus (in Czech)
  • 1) zadání tématu 2) diskuze nad výběrem básní 3) prezentace režijně dramaturgické koncepce 4 - 6) individuální konzultace scénáře a diskuze nad možnými podobami scénické realizace 7 - 12) zkoušení 13) příprava závěrečné prezentace
Literature
    required literature
  • Aktuální texty, poezie dle výběru studentů. info
    recommended literature
  • Bachelard Gaston, Psychoanalýza ohně, edice Váhy 1994. info
  • Bachelard Gaston, Voda a sny. Esej o obraznosti hmoty. Praha 1997 The way of Acting, Tadashi Suzuki The invisible actor, Yoshi Oida The body speaks, Performance and expression, Lorna Marshall. info
Teaching methods (in Czech)
Práce s textem, scénický projekt. Samostatná práce studentů.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet bude udělen za aktivní celosemestrální práci, jejíž výsledná prezentace ověří, že studenti získali požadované praktické dovednosti.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
  • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2019/DATL108