DRTL504 Thesis Seminar

Theatre Faculty
Summer 2017
Extent and Intensity
0/2/4. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
PhDr. Pavel Aujezdský (lecturer)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 16:15–17:45 408
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZ504 Thesis Seminar )
schopnost důsledné práce s textem a odbornou literaturou
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vytvořit podmínky pro vznik kvalitní teoretické diplomové práce, motivovat studenta k rozvíjení vlastních osobitých názorů na vybrané téma, spolu se schopností důsledné práce s adekvátní odbornou literaturou.
Syllabus (in Czech)
  • Práce s odbornou literaturou Průběžné konzultace textu Zapracování připomínek Reflexe Práce na textu dle dohodnutého časového harmonogramu Kvalitní finální verze diplomové práce
Literature
  • Benjamin W. Dílo a jeho zdroj, Odeon, Praha 1997. info
  • BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Nové verze materiálů k 11. 11. 2004. 2001 , 11. 11. 2004 [cit. 2007-02-12]. Dostupný z WWW: . info
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
Teaching methods (in Czech)
práce s textem, diskusní metody, analýza, reflexe
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě odevzdání kvalitní verze diplomové práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2017/DRTL504