DVDL202 Pedagogy

Theatre Faculty
Summer 2016
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 10:15–11:45 201, except Tue 12. 4. to Sat 16. 4.
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ202 Pedagogy )
Absolvování Úvodu do pedagogiky
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získat základní přehled v oblasti předškolní a primární pedagogiky.
Syllabus (in Czech)
  • Kurikulum předškolní výchovy z hlediska rozvoje osobnosti dítěte(jazyková výchova, komunikace, rozvoj představivosti a empatie atp.). Formování kulturní gramotnosti. Obsah primárního vzdělávání v evropském kontextu. Obsah primárního vzdělávání v naší tradici.
Literature
  • Bruceová,T.: Předškolní výchova, Portál, Praha 1996. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
písemné zkoušení studentů, doplněno možností zkoušky ve znakovém jazyce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2018, Summer 2020, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2016/DVDL202