DVDZ317 Audiovisual production II

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
0/24/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomáš Gruna (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDL317 Audiovisual production II )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
studenti se v rámci vlastních tématických projektů seznamují s dílčím i finálním zpracováním získaného materiálu
Syllabus (in Czech)
  • Studenti po úvodním semestrálním cvičení s kamerou, audiozáznamem a střihovými softwary přistupují k realizaci vlastních ročníkových, semestrálních prací. Podle volby školitele se věnují více práci se softwary, kamerou, animaci počítačové či klasické dvoj-trojrozměrné a dále interaktivnímu zpracování projektů.
Literature
  • Základy střihové skladby, Josef Valušiak, vydala Akademie múzických umění v Praze, filmová a televizní fakulta, katedra střihové sklady, 3. rozšířené vydání, Praha 2005. info
  • Blender ; Pokorný Pavel, BEN, 2006. info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky, absolvování předepsaných pracovních postupů a uzavření semestrálního projektu
* Letní semestr
Zápočet na základě docházky, absolvování předepsaných pracovních postupů a uzavření semestrálního-ročníkového projektu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DVDZ317