DRTZ502 Master Project Seminar

Faculty of Theatre
Winter 2020
Extent and Intensity
0/2/10. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (lecturer)
doc. Mgr. Petr Francán (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
MgA. Tomáš Gruna (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Aleš Záboj (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 8:30–9:15 720, Tue 9:15–10:00 720, Tue 10:15–11:00 720, Tue 11:00–11:45 720
Prerequisites (in Czech)
autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické a dokumentární tvorby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vytvořit podmínky pro důkladné a kvalitní rozvíjení absolventského projektu, na základě reflexe vlastní tvorby, tvůrčího dialogu.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vytvořit synopsi, námět, první verzi scénáře svého magisterského projektu, obhájit svou koncepci v dialogu s vedoucím. Dokáže důsledně zapracovávat připomínky vedoucího projektu a rozvíjet tak svůj tvůrčí záměr v souladu s profesionálními požadavky. Je schopen aplikovat získané znalosti a dovednosti z oblasti audiovizuální tvorby tak, aby maximálně přispěl ke kvalitní realizaci svého díla.
Syllabus (in Czech)
 • Rozvržení harmonogramu práce na magisterském projektu Příprava synopse, námětu Dramaturgické připomínky a jejich aplikace Příprava scénáře/realizační koncepce Vyhodnocení adekvátních metod Kritická reflexe vlastní tvůrčí práce
Literature
 • Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU, Praha, 2006. info
 • Brook, P. : Pohyblivý bod. Nakladatelství studia Ypsilon 1996. info
 • Brook, P. : Prázdný prostor. Panorama 1988. info
 • BROOK, P.: Evoking Shakespeare. info
 • BROOK, P.: Nitky času
. info
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
 • CROOK, Tim: Radio Drama - Theory and Practice. London: Routledge 1999. info
 • David Jan Novotný: Chcete psát scénář? info
 • F.Daniel M.V.Kratochvíl: Základy filmové dramaturgie. info
 • Field, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. info
 • GIRARD, Bruce. The one to watch : Radio, New ICTs and Interactivity [online]. Rome : FAO, 2003 [cit. 2011-08-30]. Dostupné z WWW: . info
 • Glen CREEBER ed.: The Television Genre Book. British Film Institute 2001. info
 • Jason Mittel: Genre and Television. info
 • John TULLOCH: Television drama. Agency, Audience and Myth. Routledge. 1990. info
 • Tulloch J.: Television drama, Routledge, London and New York 1990. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu projektu
Teaching methods (in Czech)
práce s textem, diskusní metody, reflexe, dramaturgická analýza, práce s obrazem
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě důsledné práce na projektu dle dohodnutého časového harmonogramu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2020/DRTZ502