DAAZX23 Myths of the World I, II

Faculty of Theatre
Winter 2019
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 12:00–13:30 104
Prerequisites (in Czech)
Nejsou uvedeny žádné vstupní předpoklady.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámit se s nejvýznamnějšími mytologickými systémy Asie, Afriky a Ameriky a jejich narativním odkazem. V následujícím akademickém roce na tento dvousemestrální cyklus volně naváže rovněž dvousemestrální cyklus přednášek nazvaný Evropské mýty.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- orientovat se v nejvýznamnějších literárních památkách mimoevropského mytologického odkazu
- mít přehled o charakteru původního náboženství i panteonu dávných bohů zásadních světových kultur a jejich náboženských systémů
- znát podrobně nejvýznamnější světové mytické příběhy archaických i dodnes přetrvávajících tradičních kultur, vyznat se v jejich postavách, struktuře, tématech, motivech, různých variantách příběhů apod.
Syllabus (in Czech)
 • Uvod do studia mytologie: pojmy, hrdinové mýtů, čas mýtů, současné mýty - městské legendy (urban legends) atd.
 • Mýty starověké Mezopotámie: archeologické nálezy, mezopotámský panteon a náboženství, chrámy, eposy (Epos o Gilgamešovi, Epos o stvoření, Sestup Ištary do podsvětí, Epos o Adapovi, Epos o Atrachasísovi aj.).
 • Mýty starověkého Egypta: zdroje mýtů, egyptský panteon, mýty (Mýtus o stvoření, Královský mýtus - Usir a Eset, Solární mýty, Mýtus o pohromě, Mýtus o stvoření člověka).
 • Mýty afrických kmenů.
 • Perské mýty: zoroastrismus, Avesta, staroperský panteon, významné mýty.
 • Hinduismus a jeho mýty: harrapská kultura, hinduismus - džinismus - buddhismus, kastovní systém, chrámy a kněží, sanskrtské pojmy, posvátné texty (védy, bráhmany, upanišady, purány), eposy (Mahábhárata, Rámajána), panteon hinduistických božstev a mýty s nimi spjaté.
Literature
 • Baines, John: Náboženství ve starověkém Egyptě: bohové, mýty a náboženská praxe. Neratovice, 2009. info
 • Curtis, Vesta Sarkhosh: Perské mýty. Praha, 1998. info
 • Hruška Blahoslav, Matouš Lubor, Prosecký Jiří, Součková Jana: Mýty staré Mezopotámie. Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Praha, 1977. info
 • Matouš, Lubor: Epos o Gilgamešovi. Praha, 1976, 1997. info
 • McCall, Henrietta: Mezopotámské mýty. Praha, 1998. info
 • Narby, Jeremy: Kosmický had. Praha, 2006. info
 • Prosecký, Jiří: Slova do hlíny vepsaná. Praha, 2010. info
 • Zbavitel, Dušan: Bohové s lotosovýma očima: hinduistické mýty v indické literatuře tří tisíciletí. Praha, 1986, 1997. info
 • Jean-Paul Carriere – Mahábhárata (přel. Nina Vangeli, Praha - Dilia)
 • Bhagavadgíta (přel. Rudolf Janíček)
 • mahábhárata
Teaching methods (in Czech)
přednášky
Assessment methods (in Czech)
kolokvium, rozprava o přečtené literatuře
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught once in two years.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DAAZX23