DAALX77 Evropské mýty

Faculty of Theatre
Summer 2021
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 16:15–17:00 104, Mon 17:00–17:45 104
Prerequisites (in Czech)
Nejsou uvedeny žádné vstupní předpoklady.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Seznámit studenty s mytologickými systémy Evropy a jejím narativním mytologickým odkazem. Evropské mýty volně navazují na taktéž dvousemestrální cyklus přednášek nazvaný Světové mýty (jehož absolvování však není podmínkou k zápisu do cyklu přednášek Evropské mýty).
Learning outcomes (in Czech)
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- orientovat se v podstatných literárních památkách evropského mytologického charakteru
- mít přehled o charakteru původního náboženství i panteonu dávných bohů u nejvýznamnějších evropských pohanských náboženství
- chápat historické kulturní i společenské souvislosti předkřesťanských kultur starověké, středověké a novověké Evropy, jakož i evropské křesťanské kultury
Syllabus (in Czech)
 • Úvod do studia keltské mytologie (základní pojmy, zdroje keltských mýtů, lokality a svět keltských mýtů, archeologické nálezy ve vztahu k mytologii).
 • Protokeltské mýty.
 • Galské mýty a galský panteon.
 • Newgrange a cyklus keltského roku.
 • Irokeltské mýty, irsko-uladský cyklus.
 • Vikingsko-germánské mýty - úvod.
 • Starogermánský panteon, kosmologie, zdroje germánských mýtů.
 • Poetická Edda, Prozaická Edda.
 • Staroslovanské mýty - úvod (prameny k mytologii a náboženství starých Slovanů, slovanská kosmologie, dochované mýty).
 • Společní bohové starých Slovanů (před etnogenezí), idoly, náboženské reformy kyjevského knížete Vladimira I., archeologické nálezy.
 • Bohové ruského panteonu.
 • Původní náboženství severozápadních Slovanů.
 • Původní náboženství západních Slovanů.
 • Původní náboženství jižních Slovanů.
Literature
 • Hudec, Ivan. Báje a mýty starých Slovanů (Bratislava, 1994). info
 • Máchal, Jan. Bájesloví slovanské (Olomouc, 1995). info
 • Page, R. I. Severské mýty (Praha, 2007). info
 • Pitro, Martin; Zdeněk Vokáč. Bohové dávných Slovanů (Praha, 2002). info
 • Profantová, Naďa; Profant, Martin. Encyklopedie slovanských bohů a mýtů (Praha, 2004). info
 • Sec, Ivan. Keltské mýty a legendy (Havířov, 2004). info
 • Spáčilová, Libuše. Germánská mytologie : svět germánských božstev (Olomouc, 1996). info
 • Šindlářová, Irena; Růžička, Josef. Mýty a báje starých Slovanů: božstva, svatyně, bájesloví, tradice (Olomouc, 2003). info
 • Téra, Michal. Perun : Bůh hromovládce (Červený Kostelec, 2009). info
 • Třeštík, Dušan. Mýty kmene Čechů (Praha, 2003). info
 • Vlčková, Jitka. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů (Praha, 1999, 2006). info
Teaching methods (in Czech)
přednášky
Assessment methods (in Czech)
kolokvium, rozprava o přečtené literatuře
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DAALX77