DAALX50 Lighting design

Theatre Faculty
Summer 2025
Extent and Intensity
0/32/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavla Beranová (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department – Directing and Dramaturgy Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department – Directing and Dramaturgy Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The primary aim of the course is to provide basic information about stage lighting techniques and show them in practice. It is especially recommended to students interested in Master study of lighting design and students of fields requiring an elementary knowledge of lighting, such as set-design, stage direction or physical theater.

The course consists in a three day workshop at the theater Na Orlí (typically in June, see exact dates at "informace ucitele"). It is divided into 3 main parts: 1) a theoretical introduction, 2) demonstrations and practical exercices 3) creative task worked out in groups

The course gives the same importance to the technical and creative aspects of lighting design and it will provide participants with a good base that they can develop in further study or practical work.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit základní světelnou koncepci
- prezentovat tuto koncepci v rámci tvůrčího týmu
- vytvořit scénář světelných změn a základní světelný plán
- definovat své požadavky na světelné vybavení (typy reflektorů a dalších zařízení, filtry) - definovat své požadavky v komunikaci s operátorem pultu při programování světelných změn
Syllabus (in Czech)
 • Den 1:
 • Světelný design a jeho základní postupy
 • Vlastnosti světla
 • Vizuální percepce
 • Foto/video ukázky a jejich analýza
 • Typy světel a technické názvosloví
 • Praktické ukázky
 • Praktická cvičení
 • Den 2 - 3: Práce na tvůrčím úkolu ve skupinách, prezentace výstupů
Literature
 • Keller, M: Light fantastic : the art and design of stage lighting. Munich ; New York : Prestel, c2006. info
 • MORAN, Nick. 2010 Světelný design pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce : Divadelní ústav. info
Teaching methods (in Czech)
Třídenní workshop v divadle na Orlí vedený pedagogy DIFA JAMU, případně ve spolupráci s externími pedagogy
Assessment methods (in Czech)
100% účast na workshopu a prezentace výstupů
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 1 týden.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2025, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2025/DAALX50