DAALX23 Myths of the World I, II

Faculty of Theatre
Summer 2020
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 12:00–13:30 104
Prerequisites (in Czech)
Nejsou uvedeny žádné vstupní předpoklady.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámit se s nejvýznamnějšími mytologickými systémy Asie, Afriky a Ameriky a jejich narativním odkazem. V následujícím akademickém roce na tento dvousemestrální cyklus volně naváže rovněž dvousemestrální cyklus přednášek nazvaný Evropské mýty.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- orientovat se v nejvýznamnějších literárních památkách mimoevropského mytologického odkazu
- mít přehled o charakteru původního náboženství a panteonu dávných bohů zásadních světových kultur a jejich náboženských systémů
- znát podrobně nejvýznamnější světové mytické příběhy archaických i dodnes přetrvávajících tradičních kultur, vyznat se v jejich postavách, struktuře, tématech, motivech, různých variantách příběhů apod.
Syllabus (in Czech)
 • Čínské mýty: zdroje, božstva staré Číny, mýty (Jižní mýtus o stvořiteli světa, Stvoření prvních lidí, Mytická pohroma, Nü-kuina smrt, mytická zvířata).
 • Japonské mýty: starojaponská šintoistická mytologie (Kodžiki, Nihongi, panteon, kami, svatyně), buddhistická mytologie, pozdní mytologie (mytologie etnika Ainu).
 • Šamanismus a mýty šamanů (zasvěcení, duchovní cesty, sibiřské mýty, malajské mýty).
 • Mýty Severní Ameriky - arktická a subarktická oblast.
 • Mýty Severní Ameriky - mytologie území USA a jihu Kanady.
 • Mýty Mezoameriky.
 • Mýty Jižní Ameriky (mytologie Inků, oblast Amazonie, Kogiové).
Literature
 • Dančo, Štěpán: O muži, který šel za Sluncem: legendy severoamerických Indiánů. Praha, 1996. info
 • Edmonds, Margot: Hlasy větrů: mýty severoamerických Indiánů. Praha, 2000. info
 • Ereira, Alan: Poselství ze srdce světa. Praha, 2004. info
 • Horák, Jiří: Oheň na sněhu: mýty sibiřských lovců. Praha, 1998. info
 • Kašpar, Oldřich: Děti Opeřeného hada: mýty, legendy a pohádky mexických Indiánů. Praha, 1996. info
 • Prechtel, Martín: Tajemství mluvícího jaguára. Praha, 2001. info
 • Rasmussen, Knud: Grónské mýty a pověsti. Praha, 1998. info
 • Slavík, Ivan: Popol vuh. Praha, 1976, 2000. info
 • Ullrich, Jan F.: Mýty Lakotů, aneb Když ještě po zemi chodil Iktómi. Praha, 2002. info
 • Kováč, Milan: Slnko jaguára : Náboženský svet Olmékov, Mayov a Aztékov (Bratislava, 2002)
Teaching methods (in Czech)
přednášky
Assessment methods (in Czech)
kolokvium, rozprava o přečtené literatuře
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught once in two years.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2020/DAALX23