Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

prof. MgA. Martin Opršál, nar. 1968
 • Po studiích na konzervatoři, během nichž se stal členem Filharmonie Brno, Mezinárodního orchestru Gustava Mahlera a Orchestru Evropské unie (spolupráce s dirigentem Claudio Abbadem), dále studoval na Janáčkově akademii múzických umění, kde nyní působí pedagogicky jako profesor v oboru melodických bicích nástrojů a komorní hry a je vedoucím katedry bicích nástrojů. Byl jedním ze zakládajících členů Středoevropského souboru bicích nástrojů DAMA DAMA a zvítězil s ním v mezinárodní soutěži bicích orchestrů v Nizozemsku.
 • Jeho hudební prioritou je hra na marimbu a další melodické bicí nástroje. Cílevědomě uvádí na svých koncertech v českých nebo světových premiérách skladby napsané pro tyto nástroje. Natočil a vydal CD Reverberations se sólovou a komorní hudbou pro marimbu. Vede mistrovské kurzy o interpretaci soudobé hudby pro marimbu a je zván do porot českých i zahraničních interpretačních soutěží. Je vyhledávaným interpretem komorní hudby. Spolupracuje s pražským orchestrem BERG, brněnským Ensemble Opera Diversa a Ostravským centrem nové hudby. Spoluzaložil soubor OK Percussion Duo, jenž se zabývá tvorbou a interpretací soudobé hudby pro bicí nástroje. Improvizačním projektům se věnuje v ansámblu Dust in the Groove. Rovněž se podílel na dvou CD Ivy Bittové a s jazzovou legendou Joe Zawinulem spolupracoval na albu Stories of the Danube.
 • Martin Opršál účinkoval sólově či v ansámblech na řadě koncertů a hudebních festivalů v zemích střední a západní Evropy, v Japonsku, Koreji a USA. Jako sólista vystoupil např. s PKF – Prague Philharmonia, dále s filharmoniemi z Ostravy, Brna, Hradce Králové, Zlína, Olomouce a Karlových Varů.
Pracoviště
 • Hudební fakulta JAMU
  Komenského náměstí 6
  662 15 Brno
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí Katedry bicích nástrojů
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1995: magisterský stupeň oboru Hra na bicí nástroje, titul MgA., Hudební fakulta JAMU v Brně)
 • 1988: střední odborné vzdělání, obor Hra na bicí nástroje, Konzervatoř Brno
Přehled zaměstnání
 • 2016-: Profesor, Hudební fakulta JAMU
 • 2004-2016: Docent, Hudební fakulta JAMU
 • 1998-2004: Odborný asistent, Hudební fakulta JAMU
 • 1996-1998: Externí pedagog, Hudební fakulta JAMU
 • 1990-1991: Učitel, ZUŠ Letovice
 • 1986-2007: Hráč na bicí nástroje, Státní filharmonie Brno
Pedagogická činnost
 • Hra na nástroj
 • Ansámblová hra
 • Interpretační seminář
 • Vedení absolventských projektů a diplomových prací
 • Předseda komise Státní závěrečné zkoušky
Pedagogické mobility
 • 2023: Blended Intensive Project, Akademia muzyćna im. Stanislawa Moniuszki, Gdańsk, Polsko
 • 2023: Mistrovský kurz, National University of Music, Bucharest, Rumunsko
 • 2021: Mistrovský kurz, Akademia muzyćna im. Stanislawa Moniuszki, Gdańsk, Polsko
 • 2017: Mistrovský kurz, Conservatorio di musica Cesare Pollini, Padova, Itálie
 • 2017: Mistrovský kurz, University of North Texas, Denton, USA
 • 2014: Mistrovský kurz, Conservatorio di musica Cesare Pollini, Padova, Itálie
 • 2013: Mistrovský kurz, Uniwersytet muzyćny im. Fryderyka Chopina, Warszawa, Polsko
 • 2011: Umělecká a pedagogická prezentace, Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien, Rakousko
Univerzitní aktivity
 • 2022-: člen Umělecké rady JAMU
 • 2022-: místopředseda Akademického senátu Hudební fakulty JAMU
 • 2007-2013: člen Akademického senátu JAMU (2012-2013: předseda)
 • 2007-2011: předseda Akademického senátu Hudební fakulty JAMU
 • 2003-: vedoucí Katedry bicích nástrojů
 • 2002-: člen Umělecké rady Hudební fakulty JAMU
Mimouniverzitní aktivity
 • 2023, 2016, 2013, 2010, 2007, 2004: Předseda poroty Soutěže studentů konzervatoří SR ve hře na bicí nástroje
 • 2023, 2021, 2018, 2016, 2014, 2012, 2010: Umělecký ředitel Festivalu bicích nástrojů, JAMU Brno
 • 2022, 2015: předseda poroty ústředního kola Soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na bicí nástroje
 • 2021: člen poroty Mezinárodní interpretační soutěže pro mladé instrumentalisty Euritmia, Povoletto, Itálie
 • 2013: člen poroty ústředního kola Soutěže žáků polských hudebních škol ve hře na bicí nástroje, Warszawa, Polsko
Vybrané publikace
 • OPRŠÁL, Martin. Výuka hry na bicí nástroje na brněnské konzervatoři. In Konzervatoř Brno. Sborník ke 100. výročí založení školy Leošem Janáčkem. 1. vydání. Brno: Šimon Ryšavý, 2019, s. 159-163. ISBN 978-80-7354-208-5. Webové stránky konzervatoře Brno info

17. 3. 2023


Životopis: prof. MgA. Martin Opršál (učo 5349), verze: čeština(1), změněno: 17. 3. 2023 17:26, M. Opršál