Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

doc.Jaroslav Šťastný, PhD.
  • působí na JAMU od roku 1999. Svoje skladby uvádí pod pseudonymem Peter Graham. V kontextu české hudby představuje spíše neakademický typ se zájmem o nekonvenční přístupy ke kompozici. V 70. letech byl jedním z nemnoha českých skladatelů vytvářejících grafické partitury a konceptuální skladby. V letech 1993-2009 byl dramaturgem brněnského festivalu Expozice nové hudby. Je též autorem řady článků a odborných publikací. Napsal mj. knihu věnovanou tvorbě brněnského skladatele Josefa Berga (Josef Berg a jeho Snění, JAMU, Brno 2002). Od roku 2006 je členem týmu zpracovávajícího Janáčkovo hudebně-teoretické dílo a nápěvky mluvy. V letech 1993-2009 byl dramaturgem festivalu Expozice nové hudby. Řídil tým překladatelů českého vydání Cageovy knihy Silence (Tranzit, Praha 2010). O Johnu Cageovi publikoval také řadu studií a o jeho návštěvě Československa v roce 1964 referoval na festivalu Beyond Cage (New York, 2012).
    Jeho skladby hráli např. Arditti Quartet, ensemble recherche, English Chamber Orchestra, Kammersveit Reykjavíkur, Ostravská banda s dirigenty Peterem Rundelem a Rolandem Kluttigem, flétnistka Áshildur Haraldsdóttir, pianisté Jonathan Powell a Daan Vandewalle atp. Jako klavírista-improvizátor vystupuje v duu Palagrachio (s Ivanem Palackým – amplifikovaný pletací stroj a home made electronics), s Prague Improvising Orchestra, Didrik Ingvaldsen Orchestra, Divergent Connections Orchestra, freejazzovým seskupením Next Phase a vede vlastní Peter Graham Trio. Poměrně obsáhlá je i jeho činnost literární a výtvarná.

2016/05/10


Životopis: doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (učo 5173), verze: čeština(1), změněno: 10. 5. 2016 10:15, J. Šťastný