Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D., narozen 13. dubna 1978 v Jablonci nad Nisou, ženatý
Pracoviště
 • Divadelní fakulta
  Janáčkova akademie múzických umění v Brně
  Mozartova 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí ateliéru činoherního herectví
 • Člen Umělecké rady Divadelní fakulty JAMU
 • Tajemník Oborové rady Divadelní fakulty JAMU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: doc. na Divadelní fakultě JAMU v Brně
 • 2005: Ph.D. z Teorie divadelní tvorby, JAMU v Brně
 • 2000: MgA. z Činoherního herectví, JAMU v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2014-: Vedoucí ateliéru činoherního herectví Lukáše Riegra
 • 2010-2014: Pedagog v ateliéru činoherního herectví Ivo Krobota
 • 2008-2017: Pedagog v ateliéru muzikálového herectví Silvy Talpové
 • 2006-2010: Pedagog v ateliéru činoherního herectví Evy Jelínkové
 • 2003-2005: Pedagog v ateliéru činoherního herectví Oxany Smilkové
Pedagogická činnost
 • ČH-Rieger: Vstupní kurz, Herecká výchova, Herecká tvorba, Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3, Projekt 4, Magisterský absolventský projekt I, Magisterský absolventský projekt II, Magisterský absolventský projekt III, Magisterský absolventský projekt IV, Divadelní seminář, Diplomový proseminář, Diplomový seminář, Diplomová práce
 • ČH-Brettschneiderová: Divadelní seminář
 • ČH-Smilková: Diplomový proseminář
 • MH-Talpová: Vnitřní herecká technika, Diplomový proseminář, Seminář k magisterské diplomové práci
 • MH-Slovák:Vstupní kurz, Herecká výchova
 • KSFT: Herecká tvorba
Akademické stáže
 • 2003: Dvouměsíční stáž v rámci doktorského studia na Divadelním institutu Borise Ščukina v Moskvě
Univerzitní aktivity
 • 2022-: člen Dozorčí rady Nadačního fondu Josefů K
 • 2019-: tajemník Oborové rady Divadelní fakulty JAMU
 • 2018-: člen Umělecké rady Divadelní fakulty JAMU
 • 2007-2022: člen Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU
 • 2016-2019: člen Akademického senátu JAMU
 • 2013-2019: předseda Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU
 • 2010-2013: místopředseda Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU
Vybrané publikace
 • RIEGER, Lukáš. Cesty k herecké pedagogice : reflexe metod několika současných přístupů. Vydání první. 2016. 128 pp. Cesty k herectví. ISBN 978-80-7460-104-0. info
 • RIEGER, Lukáš. „Netvař se! Tvoř!“ : Zamyšlení inspirovaná klauzurním festivalem KALDu. In Klauzury DAMU 2013-2014. 1st ed. Praha: NAMU, 2014. 306 pp. ISBN 978-80-7331-324-1. info
 • RIEGER, Lukáš and Jan ŠOTKOVSKÝ. Kristus bez evangelistů. Zamyšlení nad knihou Otomara Krejči Divadlo jsou herci. (Christ without Evangelists. Reflections on Otomar Krejča's Book Theatre are Actors). Divadelní revue. 2012, vol. 2012, No 2, p. 135-139. ISSN 0862-5409. info
 • RIEGER, Lukáš. Krize českého herectví podle scénologie (The Crisis of Czech Acting According to Scenology). Divadelní revue. 2011, vol. 22, No 3, 5 pp. ISSN 0862-5409. info
 • RIEGER, Lukáš. O přesahu v herectví : teologická hermeneutika divadelní antropologie podle exercicií Ignáce z Loyoly. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2006. 206 pp. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-15-2. Digitalizovaný dokument info
 • RIEGER, Lukáš. Vachtangovská škola (multimediální skripta). Brno: JAMU, 2005. info

2022/11/23


Životopis: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (učo 5142), verze: čeština(1), změněno: 23. 11. 2022 08:07, L. Rieger