Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ondřej Glogar
Pracoviště
 • Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie
  Divadelní fakulta JAMU
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2020–dosud: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, doktorský studijní program Teorie a dějiny práva
 • 2020: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, magisterský program Právo a právní věda, udělen titul Mgr.
 • 2019: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, obor Český jazyk a literatura, udělen titul Bc.
Přehled zaměstnání
 • 2023–dosud: Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta, odborný asistent; zajišťování výuky právních předmětů pro Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie
 • 2018–2023: DRV Legal, s.r.o. advokátní kancelář, advokátní koncipient (do r. 2020 právní asistent)
 • 2018–2020: Nejvyšší soud, stážista u senátu 30 Cdo
Pedagogická činnost
 • akademické psaní, teorie práva, základy práva pro umělecké manažery se zaměřením na autorské a závazkové právo
Vědeckovýzkumná činnost
 • právní jazyk, právní psaní, právo a umění, Law and Humanities
 • účast na projektu GAČR Právo v literatuře: kvalitativní analýza obrazu práva v krásné literatuře přelomu 19. a 20. století (GA19-12837S); Koncept pojmu právní jazyk (MUNI/A/1529/2021); Konstrukce významu v právu (MUNI/A/1300/2022)
 • spoluorganizování mezinárodní konference Argumentation
Akademické stáže
 • 24. 10. 2022 – 30. 11. 2022: Adam Mickiewicz University, Poznań, Polsko, výzkumný studijní pobyt
 • 6. 9. 2017 – 2. 2. 2018: Eötvös Loránd University, Budapest, Maďarsko, Erasmus+

2024/05/30


Životopis: Mgr. Ondřej Glogar (učo 22847), verze: čeština(1), změněno: 30. 5. 2024 15:31, O. Glogar