Počet výsledků: 18

Výsledky se týkají zvoleného oboru DRAMA Dramatická umění (doktorské kombinované)
Fakulta
Divadelní fakulta
Obor/plán
DIFA - Dramatická umění: Dramatická umění
zahrnout jen obhájené práce

Baďura, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2013

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Montáž v inscenacích Bratři Karamazovi jako dominantní filmový postup v činoherní režii

Bednáriková, Dagmar

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2023

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Udržitelný model fungování kulturního centra - Kulturní centrum ve 21. století

Jebavá, Kateřina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2015

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Tandemové divadlo - tandemové lekce

Ježková, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2016

Studijní program: Dramatická umění
Disertační práce: Herectví jako tvorba

Jirásek, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2020

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Loutka mezi divadlem, filmem a televizí - Výtvarný jazyk filmů a televizních pořadů s divadelní loutkou 1950-2020

Konývka, Jonáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2021

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Učitel divadla v základním uměleckém vzdělávání

Kovaříková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2018

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: ZROZENÍ INSCENACE Z DUCHA HUDBY, hudební dramaturgie inscenace jako základ režijní interpretace

Krátká, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2016

Studijní program: Dramatická umění
Disertační práce: Ctibor Turba, pedagogika v mimickém a komediálním divadle

Lišková, Magdaléna

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2019

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Postavení scénických umění ve vývoji kulturní diplomacie a mezinárodních kulturních vztahů České republiky

Pytlíková Dvořáková, Dita

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2019

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Tanec, prostor a světlo

Semotamová, Tereza

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2013

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Německá rozhlasová hra 50. let

Šotkovský, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2012

Studijní program: Dramatická umění
Disertační práce: Narativní techniky a strategie v inscenační praxi. Režisér (a dramaturg) jako vypravěč(i).

Uličná, Rebeka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2022

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Mezinárodné ambície mladých tvorcov na príklade českej a maďarskej kinematografie: Možné stratégie u tzv. artových filmov

Ventrubová, Eva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2016

Studijní program: Dramatická umění
Disertační práce: Herecká cvičení Josefa Karlíka

Vodičková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2014

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Organizační struktury a jejich vliv na výkonnost divadel

Volkmerova, Hana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2016

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Loutky jako edukační nástroj. Potenciál dramatických výchovně-vzdělávacích lekcí s loutkami (s terapeutickými účinky)

Zetel, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2013

Studijní program: Dramatická umění
Disertační práce: K problematice mizanscény v činoherní inscenaci

Zlatušková, Kamila

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2018

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Reality TV v ČT: Dramaturgická rozbuška, nebo veřejnoprávní pilíř?