Počet výsledků: 33 (z toho těch, které nemají práci v archivu: 1)

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Divadelní fakulta
Obor/plán
DIFA - Dramatická umění: Dramatická umění
zahrnout jen obhájené práce

Baďura, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2013

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Montáž v inscenacích Bratři Karamazovi jako dominantní filmový postup v činoherní režii

Bednáriková, Dagmar

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2023

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Udržitelný model fungování kulturního centra - Kulturní centrum ve 21. století

Doležal, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2016

Studijní program: Dramatická umění
Disertační práce: Cesty divadelní tvorby Petera Brooka

Gotthard, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2015

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Scenáristické postupy v českých sci-fi filmech mezi lety 1918 - 1989

Jebavá, Kateřina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2015

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Tandemové divadlo - tandemové lekce

Ježková, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2016

Studijní program: Dramatická umění
Disertační práce: Herectví jako tvorba

Jirásek, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2020

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Loutka mezi divadlem, filmem a televizí - Výtvarný jazyk filmů a televizních pořadů s divadelní loutkou 1950-2020

Konývka, Jonáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2021

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Učitel divadla v základním uměleckém vzdělávání

Konývková Kostřicová, Kamila

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2024

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Autorská kolektivní tvorba inscenace s amatérskou skupinou dospělých vedená pedagogem

Kovaříková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2018

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: ZROZENÍ INSCENACE Z DUCHA HUDBY, hudební dramaturgie inscenace jako základ režijní interpretace

Krátká, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2016

Studijní program: Dramatická umění
Disertační práce: Ctibor Turba, pedagogika v mimickém a komediálním divadle

Lišková, Magdaléna

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2019

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Postavení scénických umění ve vývoji kulturní diplomacie a mezinárodních kulturních vztahů České republiky

Nadaud, Pierre

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2023

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Poetika mimu Etienna Decrouxa

Novotná, Iveta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2023

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: HRA NA SKUTEČNOST? Audiohry s dramaticko-publicistickou strukturou

Novotná, Šárka

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2019

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění

Ondruš, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2020

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Psychoplastický prostor ve scénografii Josefa Svobody. Výtvarně-technická řešení inscenací Wagnerova Tristana a Isoldy

Ondrušová, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2023

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Scenárista Ladislav Grosman

Pytlíková Dvořáková, Dita

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2019

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Tanec, prostor a světlo

Reková, Tereza

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2021

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Audio dokumentaristika v zrcadle International Feature Conference. Rozvoj mezinárodní audio komunity v kontextu soutěžních i nesoutěžních přehlídek.

Repašská, Lucia

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Divadelní fakulta, 2015

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická umění
Disertační práce: Dekompozičné princípy v inscenačnej tvorbe