Počet výsledků: 3

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
HF - Hudební umění: Hudební produkce

Cafourek, Tomáš

(obhajoba nebyla úspěšná)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2024

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hudební produkce
Disertační práce: Marketingová komunikace v hudebním umění. Teorie a praxe spolubudování značky.

Kopecká, Vladislava

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2019

Studijní program: Hudební umění
Disertační práce: Hudba a slovo. Funkce jazyka v hudební praxi.

Šilerová, Lucie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Disertační práce: Organizační a ekonomické aspekty fungování symfonických orchestrů ČR