Počet výsledků: 17

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Hudební fakulta
Obor/plán
HF - Hudební umění: Kompozice a teorie kompozice

Bařinková, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2011

Studijní program: Hudební umění
Disertační práce: Hudební forma a proměna jejího pojetí v západní hudbě od poloviny 20. století

Demoč, Adrián

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2011

Studijní program: Hudební umění
Disertační práce: Spektrálna hudba a jej ponímanie času(so zameraním na tvorbu Gérarda Griseyho)

Dlask, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2009

Studijní program: Hudební umění
Disertační práce: Možnosti a meze hudebního symbolizování, symbolismus v hudbě.

Döme, Alexander

(obhajoba nebyla úspěšná)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Disertační práce: Juraj Beneš - život a dielo

Hala, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2015

Studijní program: Hudební umění
Disertační práce: Kompoziční principy Miloslava Ištvana v jeho vlastní tvorbě

Chaloupka, František

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kompozice a teorie kompozice
Disertační práce: Teorie a praxe současných hudebních ansámblů s vlivy autorských osobností

Indrák, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2013

Studijní program: Hudební umění
Disertační práce: Progrese formových tvarů v hudbě 20. století s přihlédnutím ke vztahům k hudebnímu obsahu

Kavan, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2008

Studijní program: Hudební umění
Disertační práce: Tvorba multimediálního Live Response systému

Nejtek, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kompozice a teorie kompozice
Disertační práce: Synestezie jako tvůrčí a percepční faktor u současných hudebně-scénických forem

Páchová, Lucie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2023

Studijní program: Hudební umění
Disertační práce: Živě řízená improvizace jako způsob kompozice

Pařízek, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2014

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kompozice a teorie kompozice
Disertační práce: Elektronická kompozice - cesta k propojení sónických a akordických prvků v hudbě

Rojas Ruiz, Edgar Omar

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2012

Studijní program: Hudební umění
Disertační práce: Matematické operace v hudební kompozici - se zaměřením na historický aparát středoamerického regionu

Suchánek, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Disertační práce: Sonifikace v hudební kompozici a sound-artu

Štůralová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2015

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kompozice a teorie kompozice
Disertační práce: Fenomén Brian Ferneyough

Vítková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2020

Studijní program: Hudební umění
Disertační práce: Compositional Techniques of Christian Wolff and Social Aspects in Music

Wróblewski, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2023

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kompozice a teorie kompozice
Disertační práce: Improvizace jako druh muzikogeneze. Improvizovaná hudba, principy improvizace, vnímání času v rámci improvizačního procesu, kombinace improvizované hudby a kompozice

Žurková, Darina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Hudební fakulta, 2021

Studijní program: Hudební umění
Disertační práce: Granulární princip a jeho uplatnění v umělecké kompoziční praxi především se zaměřením na zvukový design z perspektivy témbru