Multimediální kompozice (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HF1004L Přehled světových dějin umění 20.století do roku 1945 II • 100 %
HF:HF1004Z Přehled světových dějin umění 20.století do roku 1945 I • 100 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 100 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 100 %
HF:H60371L Vybavení EA studia I • 100 %
HF:H60371Z Vybavení EA studia I • 100 %
HF:H70040L Multimediální tvorba I • 100 %
HF:H70040Z Multimediální tvorba I • 100 %
HF:H70043A Základy výpočetní techniky • 100 %
HF:H70046L Filmová tvorba I • 100 %
HF:H70046Z Filmová tvorba I • 100 %
HF:H70052L Úvod do studia interaktivních médií • 100 %
HF:H70052Z Úvod do studia interaktivních médií • 100 %
HF:H70055A Základy digitálního videa • 100 %
HF:H70055B Obrazová postprodukce • 100 %
HF:H70057L Fotografie I • 100 %
HF:H70057Z Fotografie I • 100 %
HF:H70061L Základy instrumentace I • 100 %
HF:H70061Z Základy instrumentace I • 100 %
HF:H70064L Základy teorie kompozice I • 100 %
HF:H70064Z Základy teorie kompozice I • 100 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 100 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 100 %
HF:H70314L Produkční seminář • 100 %
HF:H70314Z Produkční seminář • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:HF1024L Praktická hudební dramaturgie • 50 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 50 %
HF:HF1504L Seminář filmové hudby • 50 %
HF:H70056A Vizuální kompozice v čase • 50 %
HF:H70056B Vizuální kompozice v čase • 50 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HF0006L EA hudba I • 100 %
HF:HF0006Z EA hudba I • 100 %
HF:HF0017Z Filmová tvorba II • 100 %
HF:HF1509L Teorie audiovizuální kompozice II • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H70035A Základy multimediálních technologií • 100 %
HF:H70035B Interaktivní technologie • 100 %
HF:H70038L Kompozice EAH • 100 %
HF:H70038Z Kompozice EAH • 100 %
HF:H70041L Multimediální kompozice II • 100 %
HF:H70041Z Multimediální kompozice II • 100 %
HF:H70047L Teamwork I • 100 %
HF:H70047Z Teamwork I • 100 %
HF:H70059L Základy dramaturgie a režie • 100 %
HF:H70059Z Základy dramaturgie a režie • 100 %
HF:H70065L Základy teorie kompozice II • 100 %
HF:H70065Z Základy teorie kompozice II • 100 %
HF:H70315L Seminář kompozice I • 100 %
HF:H70315Z Seminář kompozice I • 100 %
HF:H72003L Kurz pokročilé techniky syntézy, živé elektroniky a hudebního programování • 100 %
HF:H81011Z Physical Computing (Interaktivní systémy) • 100 %
HF:HF0017L Filmová tvorba II • 50 %
HF:HF1501Z Audiovizuální cvičení I • 50 %
HF:HF1502L Audiovizuální cvičení II • 50 %
HF:HF1508Z Teorie audiovizuální kompozice I • 50 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 50 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 50 %
HF:H60324AZ Sluchová analýza I • 50 %
HF:H70074Z Teorie obrazu • 50 %
HF:H75005L Etnomuzikologie • 50 %
HF:H75005Z Etnomuzikologie • 50 %
HF:H81011L Physical Computing (Interaktivní systémy) • 50 %

Údaje byly předpočítány: 18. 5. 2024 11:23

Všechny obory fakulty