Jak byly údaje získány.

Kompozice (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 100 %
HF:H60089DZ Hra na klavír I • 100 %
HF:H60143Z Instrumentace I • 100 %
HF:H60195Z Kompozice I • 100 %
HF:H60314Z Seminář kompozice I • 100 %
HF:H60324Z Sluchová analýza I • 100 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 100 %
HF:H60354Z Teorie kompozice I • 100 %
HF:H60368 Úvod do hry na bicí nástroje I • 100 %
HF:H70004Z Improvizace • 100 %
HF:H70046Z Filmová tvorba I • 100 %
HF:H70057Z Fotografie I • 100 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H81011Z Physical Computing (Interaktivní systémy) • 100 %
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60091DL Hra na klavír II • 100 %
HF:H60091DZ Hra na klavír II • 100 %
HF:H60145L Instrumentace II • 100 %
HF:H60145Z Instrumentace II • 100 %
HF:H60197L Kompozice II • 100 %
HF:H60197Z Kompozice II • 100 %
HF:H60201L Kompozice scénické a filmové hudby I • 100 %
HF:H60201Z Kompozice scénické a filmové hudby I • 100 %
HF:H60236 Metodika výuky hudebně teoretických disciplín I • 100 %
HF:H60315L Seminář kompozice II • 100 %
HF:H60315Z Seminář kompozice II • 100 %
HF:H60356L Teorie kompozice II • 100 %
HF:H60356Z Teorie kompozice II • 100 %
HF:H60371L Vybavení EA studia I • 100 %
HF:H60371Z Vybavení EA studia I • 100 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 100 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 100 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 50 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 50 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 50 %
HF:H60308L Scénické využití videa I • 50 %
HF:H60308Z Scénické využití videa I • 50 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 50 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 50 %
HF:H81011Z Physical Computing (Interaktivní systémy) • 50 %
2. ročník
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 50 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 50 %
HF:H60095DZ Hra na klavír III • 50 %
HF:H60199Z Kompozice III abs. projekt • 50 %
HF:H60235Z Metodika výuky hudebně teoretických disciplín II • 50 %
HF:H60259Z Pedagogika • 50 %
HF:H60288Z Psychologie I • 50 %
HF:H60316Z Seminář kompozice III • 50 %
HF:H60358Z Teorie kompozice III • 50 %
HF:H60372Z Vybavení EA studia II • 50 %
HF:H70082Z Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení I • 50 %
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60095DL Hra na klavír III • 100 %
HF:H60199L Kompozice III abs. projekt • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60316L Seminář kompozice III • 100 %
HF:H60358L Teorie kompozice III • 100 %
HF:H60372L Vybavení EA studia II • 100 %
HF:H70082L Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení I • 100 %
HF:H81013L Metodika kompozice • 100 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 67 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 67 %
HF:H60095DZ Hra na klavír III • 67 %
HF:H60199Z Kompozice III abs. projekt • 67 %
HF:H60235Z Metodika výuky hudebně teoretických disciplín II • 67 %
HF:H60259Z Pedagogika • 67 %
HF:H60288Z Psychologie I • 67 %
HF:H60316Z Seminář kompozice III • 67 %
HF:H60358Z Teorie kompozice III • 67 %
HF:H60372Z Vybavení EA studia II • 67 %
HF:H70082Z Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení I • 67 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 33 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60147L Instrumentace III • 33 %
HF:H60147Z Instrumentace III • 33 %
HF:H60211 Kurz klasické a počítačové notografie • 33 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 33 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 33 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 33 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 33 %
HF:H81011L Physical Computing (Interaktivní systémy) • 33 %

Údaje byly předpočítány: 17. 4. 2021 11:17

Všechny obory fakulty