Hra na violu (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H40086VIL Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H60068L Estetika I • 100 %
HF:H60069L Dějiny umění I • 100 %
HF:H60102VIL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601654NL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601853NL Komorní hra I • 100 %
HF:H602433L Orchestrální hra I • 100 %
HF:H6034NL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:H60023VIL Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H60071L Dějiny umění II • 100 %
HF:H60107VIL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60221L Příprava diplomové práce • 100 %
HF:H6035NL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60023VIZ Dějiny a literatura nástroje II • 50 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 50 %
HF:H60068L Estetika I • 50 %
HF:H60071Z Dějiny umění II • 50 %
HF:H60107VIZ Hra na nástroj II • 50 %
HF:H60221Z Příprava diplomové práce • 50 %
HF:H6035NZ Studium repertoáru s klavírem II • 50 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 50 %

Údaje byly předpočítány: 18. 3. 2023 11:21

Všechny obory fakulty