Jak byly údaje získány.

Hra na trombon (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H40082TRL Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H60068L Estetika I • 100 %
HF:H60069L Filozofie umění I • 100 %
HF:H60102TRL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60152ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185NZL Komorní hra I • 100 %
HF:H602433L Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340NAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H70028 Magisterský diplomní seminář • 100 %
3. semestr
HF:H40088TRL Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H60071L Filozofie umění II • 100 %
HF:H60105TRL Hra na nástroj II - abs. projekt • 100 %
HF:H60153ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60221L Diplomová práce • 100 %
HF:H60343NAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H40088TRZ Dějiny a literatura nástroje II • 50 %
HF:H60071Z Dějiny umění II • 50 %
HF:H60105TRZ Hra na nástroj II - abs. projekt • 50 %
HF:H60153ZZ Interpretační seminář II • 50 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 50 %
HF:H60343NAZ Studium repertoáru s klavírem II • 50 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 50 %

Údaje byly předpočítány: 27. 11. 2021 11:17

Všechny obory fakulty