Jak byly údaje získány.

Hra na kontrabas (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H40086KOL Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H40086KOZ Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H60068L Estetika I • 100 %
HF:H60068Z Estetika I • 100 %
HF:H60069L Filozofie umění I • 100 %
HF:H60069Z Filozofie umění I • 100 %
HF:H60102KOL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60102KOZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601654NL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601654NZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601853NL Komorní hra I • 100 %
HF:H601853NZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602433L Orchestrální hra I • 100 %
HF:H602433Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H6034NL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H6034NZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H70028 Magisterský diplomní seminář • 100 %
2. semestr
HF:H60023KOZ Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H60071Z Filozofie umění II • 100 %
HF:H60107KOZ Hra na nástroj II - abs. projekt • 100 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 100 %
HF:H6035NZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 100 %
2. ročník
3. semestr
HF:H60023KOL Dějiny a literatura nástroje II • 100 %
HF:H60071L Filozofie umění II • 100 %
HF:H60107KOL Hra na nástroj II - abs. projekt • 100 %
HF:H60221L Diplomová práce • 100 %
HF:H6035NL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H60071Z Filozofie umění II • 50 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 50 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 50 %
HF:H60023KOZ Dějiny a literatura nástroje II • 25 %
HF:H60107KOZ Hra na nástroj II - abs. projekt • 25 %
HF:H6035NZ Studium repertoáru s klavírem II • 25 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:26

Všechny obory fakulty