Jak byly údaje získány.

Hra na klavír (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60035L Dějiny klavírní interpretace I • 100 %
HF:H60068L Estetika I • 100 %
HF:H60069L Filozofie umění I • 100 %
HF:H60101KL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601641NL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601851NL Komorní hra I • 83 %
HF:H60035Z Dějiny klavírní interpretace I • 50 %
HF:H60068Z Estetika I • 50 %
HF:H60069Z Filozofie umění I • 50 %
HF:H60101KZ Hra na nástroj I • 50 %
HF:H601641NZ Interpretační seminář I • 50 %
HF:H70001L Analýza klavírních skladeb • 50 %
HF:H70028 Magisterský diplomní seminář • 50 %
HF:H601851NZ Komorní hra I • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 17 %
HF:H40083Z Dějiny a literatura nástroje I • 17 %
HF:H60266L Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 17 %
HF:H60288L Psychologie II • 17 %
HF:H60288Z Psychologie I • 17 %
HF:H70001Z Analýza klavírních skladeb • 17 %
HF:H70137L Analýza klavírních skladeb • 17 %
HF:H70137Z Analýza klavírních skladeb • 17 %
HF:H75005L Etnomuzikologie • 17 %
HF:H75005Z Etnomuzikologie • 17 %
HF:H80024L Ansámblový zpěv • 17 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 17 %
HF:J70010L Dějiny jazzu II • 17 %
HF:S7001L Hra na kladívkový klavír • 17 %
HF:S7001Z Hra na kladívkový klavír • 17 %
2. semestr
HF:H60036Z Dějiny klavírní interpretace II • 100 %
HF:H60071Z Filozofie umění II • 100 %
HF:H60106Z Hra na nástroj II - abs. projekt • 100 %
HF:H60169 Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 100 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H60189Z Komorní hra II • 50 %
2. ročník
3. semestr
HF:H60036L Dějiny klavírní interpretace II • 80 %
HF:H60071L Filozofie umění II • 80 %
HF:H60106L Hra na nástroj II - abs. projekt • 80 %
HF:H60166 Interpretační seminář II • 80 %
HF:H60221L Diplomová práce • 80 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 80 %
HF:H60189L Komorní hra II • 50 %
HF:H60036Z Dějiny klavírní interpretace II • 30 %
HF:H60106Z Hra na nástroj II - abs. projekt • 30 %
HF:H60169 Interpretační seminář II • 30 %
HF:H60071Z Filozofie umění II • 20 %
HF:H60189Z Komorní hra II • 20 %
HF:H60221Z Diplomová práce • 20 %
HF:H70125 Magisterský diplomní seminář • 20 %

Údaje byly předpočítány: 16. 1. 2021 11:25

Všechny obory fakulty