Jak byly údaje získány.

Hra na bicí nástroje (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H40081L Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H40081Z Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H60068L Estetika I • 100 %
HF:H60068Z Estetika I • 100 %
HF:H60069L Filozofie umění I • 100 %
HF:H60069Z Filozofie umění I • 100 %
HF:H601021L Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601021Z Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601652NL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601652NZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601852NL Komorní hra I • 100 %
HF:H601852NZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602433L Orchestrální hra I • 100 %
HF:H602433Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:HF1011L Hra na rámové bubny • 50 %
HF:HF1011Z Hra na rámové bubny • 50 %
HF:HF1012L Latinsko-americká hudba • 50 %
HF:HF1012Z Latinsko-americká hudba • 50 %
HF:HF1105L Interpretace jazzové hudby III • 50 %
HF:HF1105Z Interpretace jazzové hudby III • 50 %
HF:H40918L Orchestrální praxe I • 50 %
HF:H40918Z Orchestrální praxe I • 50 %
HF:H60337NL Studium repertoáru s klavírem I • 50 %
HF:H60337NZ Studium repertoáru s klavírem I • 50 %
HF:H70097L Bigband I • 50 %
HF:H70097Z Bigband I • 50 %
HF:H80012L Úvod do hudby jižní Indie I • 50 %
HF:H80012Z Úvod do hudby jižní Indie I • 50 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 50 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 50 %

Údaje byly předpočítány: 25. 9. 2021 11:17

Všechny obory fakulty