Jak byly údaje získány.

Hra na bicí nástroje (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H50507L Hra na nástroj I • 80 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 80 %
HF:H601652L Interpretační seminář I • 80 %
HF:H601852L Komorní hra I • 80 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 80 %
HF:H60337L Studium repertoáru s klavírem I • 80 %
HF:H75015L Interpretace jazzové hudby I • 80 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 60 %
HF:H80012L Úvod do hudby jižní Indie I • 60 %
HF:HF1011Z Hra na rámové bubny • 40 %
HF:HF1012Z Latinsko-americká hudba • 40 %
HF:H50507Z Hra na nástroj I • 40 %
HF:H601652Z Interpretační seminář I • 40 %
HF:H601852Z Komorní hra I • 40 %
HF:H60337Z Studium repertoáru s klavírem I • 40 %
HF:H60364Z Údržba nástroje a výroba paliček I • 40 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 40 %
HF:H75015Z Interpretace jazzové hudby I • 40 %
HF:H80012Z Úvod do hudby jižní Indie I • 40 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 20 %
HF:HF1011L Hra na rámové bubny • 20 %
HF:HF1012L Latinsko-americká hudba • 20 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 20 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 20 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 20 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 20 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 20 %
HF:H60364L Údržba nástroje a výroba paliček I • 20 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 20 %
HF:H73022Z Informační kurz • 20 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H50514Z Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601682Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601872Z Komorní hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60248Z Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60341Z Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H75016Z Interpretace jazzové hudby II • 100 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 67 %
HF:HF1012Z Latinsko-americká hudba • 33 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60266Z Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 33 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 33 %
HF:H60364Z Údržba nástroje a výroba paliček I • 33 %
HF:H60371Z Vybavení EA studia I • 33 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 33 %
HF:H73022Z Informační kurz • 33 %
HF:H80012Z Úvod do hudby jižní Indie I • 33 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H50514L Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60154A Interpretace nové hudby II • 100 %
HF:H601682L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601872L Komorní hra II • 100 %
HF:H602281 Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60248L Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60341L Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H75016L Interpretace jazzové hudby II • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 40 %
HF:H60364L Údržba nástroje a výroba paliček I • 40 %
HF:H80012L Úvod do hudby jižní Indie I • 40 %
HF:HF1012L Latinsko-americká hudba • 20 %
HF:HF1012Z Latinsko-americká hudba • 20 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 20 %
HF:H41542L Chrámová hudba 18. - 20. století • 20 %
HF:H50514Z Hra na nástroj II • 20 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 20 %
HF:H601682Z Interpretační seminář II • 20 %
HF:H601872Z Komorní hra II • 20 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 20 %
HF:H60248Z Orchestrální party a sóla I • 20 %
HF:H60266L Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 20 %
HF:H60341Z Studium repertoáru s klavírem II • 20 %
HF:H60365L Údržba nástroje a výroba paliček II • 20 %
HF:H60365Z Údržba nástroje a výroba paliček II • 20 %
HF:H60371L Vybavení EA studia I • 20 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 20 %
HF:H75016Z Interpretace jazzové hudby II • 20 %
4. semestr
HF:H50924Z Orchestrální party a sóla II • 60 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 60 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 60 %
HF:H60109Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 60 %
HF:H60156AZ Interpretace nové hudby III • 60 %
HF:H60170Z Interpretační seminář III • 60 %
HF:H60193Z Komorní hra III • 60 %
HF:H60231Z Metodika II • 60 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 60 %
HF:H60259Z Pedagogika • 60 %
HF:H60288Z Psychologie I • 60 %
HF:H60344Z Studium repertoáru s klavírem III • 60 %
HF:HF1105Z Interpretace jazzové hudby III • 20 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 20 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 20 %
3. ročník
5. semestr
HF:HF1105Z Interpretace jazzové hudby III • 50 %
HF:H50924L Orchestrální party a sóla II • 50 %
HF:H50924Z Orchestrální party a sóla II • 50 %
HF:H60002L Bakalářská práce • 50 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 50 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 50 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 50 %
HF:H60109L Hra na nástroj III - abs. projekt • 50 %
HF:H60109Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 50 %
HF:H60156AL Interpretace nové hudby III • 50 %
HF:H60156AZ Interpretace nové hudby III • 50 %
HF:H60170L Interpretační seminář III • 50 %
HF:H60170Z Interpretační seminář III • 50 %
HF:H60193L Komorní hra III • 50 %
HF:H60193Z Komorní hra III • 50 %
HF:H60231L Metodika II • 50 %
HF:H60231Z Metodika II • 50 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 50 %
HF:H60259L Pedagogika • 50 %
HF:H60259Z Pedagogika • 50 %
HF:H60288L Psychologie II • 50 %
HF:H60288Z Psychologie I • 50 %
HF:H60344L Studium repertoáru s klavírem III • 50 %
HF:H60344Z Studium repertoáru s klavírem III • 50 %
DIFA:DAALX35 Španělština • 25 %

Údaje byly předpočítány: 23. 1. 2021 11:25

Všechny obory fakulty