U lokálních správců naleznete odpověď na otázky týkající se konkrétního využití IS JAMU určitou fakultou, např. Kdy u nás probíhá elektronický zápis? nebo technických obtíží při přístupu k IS JAMU.

Přístup k jednotlivým aplikacím a operacím IS JAMU je řízen systémem přístupových práv. Nastavení pravomocí obhospodařují lokální správci práv. Tyto osoby také přidělují počáteční heslo pro přihlášení na autentizovanou část IS JAMU (tzv. primární heslo JAMU).

Dále jsou uvedeny kontakty na osoby, zajišťující koordinaci zavádění IS JAMU. S dotazy týkajícími se dat v IS JAMU (stav Katalogu předmětů, termíny zkoušek, ...) se prosíme obracejte primárně na ně.

Přidělování hesel pro studenty: Studijní oddělení fakult.

Koordinace Michal Vala, vala@jamu.cz

Lokální správci na fakultách:

Divadelní fakulta: Ing. Igor Knězek, knezek@jamu.cz
Hudební fakulta: Lukáš Ostrý, ostry@jamu.cz


Dotazy, připomínky, komentáře: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz