Works of art   Publications

Full-text search

x   Help
Display:   Sort by:

Search by:

Year of publication

 
License


 
File version

 
Display description What is University Repository?

Seznamy záznamů uměleckých děl

Latest records of works of art

Z Oka do Oka
Pavla Beranová (Autor díla), Tereza Bartůňková (Autor díla)
Toxo
Kateřina Jebavá (Autor díla), Ivana Dobrakovová (Autor předlohy), Lenka Brodecká (Překladatel)