Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. LYKO, Petr. „Mezinárodní regulativ pro stavbu varhan“ a jeho dopad na varhanářství 20. století. Muzikologické fórum. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2021, roč. 10, č. 2, s. 216-228. ISSN 1805-3866.
 2. 2020

 3. LYKO, Petr. Deutsche und Französische Orgelbaukunst und Orgelkunst Alberta Schweitzera a jeho kritická reflexe. Muzikologické fórum. 2020, roč. 19, č. 2, s. 105-118. ISSN 1805-3866.
 4. LYKO, Petr. „Mezinárodní regulativ pro stavbu varhan“ a jeho dopad na varhanářství 20. století. In Mezinárodní výroční konference ČSHV 2020, Praha: 20.-21.11. 2020. 2020.
 5. 2019

 6. LYKO, Petr. Druhá vídeňská škola - jak hledat a nacházet krásu v hudbě 20. století. In Univerzita třetího věku HF JAMU. 2019.
 7. LYKO, Petr. Gabriel Rovňák: Zdeněk Košler – Život a dílo. JAMUsica. 2019, roč. 4, 1-2, s. 84. ISSN 2694-7579.
 8. LYKO, Petr. K životnímu jubileu Jana Vičara. In Muzikologické fórum. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2019. s. 161. ISSN 1805-3866.
 9. LYKO, Petr. Mezinárodní konference Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně "JAMUsica". 2019.
 10. LYKO, Petr. "Sorela"; aneb hudba a socialistický realismus. In Univerzita třetího věku HF JAMU. 2019.
 11. LYKO, Petr. Varhany v olomoucké katedrále po 2. světové válce ve světle aktuální heuristické reflexe. 2019.
 12. 2018

 13. LYKO, Petr. Antonín Dvořák jako všestranná osobnost české hudby. In Paní hudba ve staletém vývoji - Univerzita třetího věku HF JAMU v Brně. 2018.
 14. LYKO, Petr. Doktorandská konference HF JAMU. 2018.
 15. LYKO, Petr. Estetická funkce, norma a hodnota Jana Mukařovského, jako možný klíč k výkladu uměleckých a estetických aspektů tzv. romantických varhan na území českých zemí. Muzikologické fórum. 2018, roč. 7, č. 2, s. 28-37. ISSN 1805-3866.
 16. LYKO, Petr. Robert Smetana a hudební školství. In Janáčkiana 2018 Ostrava. 2018.
 17. LYKO, Petr. Varhanářská firma Rieger v kontextu politických, společenských i kulturních změn prvorepublikového období. In "Brněnské kolokvium": Music Culture of Independent Czechoslovakia (1918-1939) / Music Culture of a New State. 2018.
 18. 2017

 19. LYKO, Petr. Franz Rieger - osobnost konce jedné epochy varhanářství. In Malé osobnosti veĺkých dejín - veĺké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej regionalistike. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2017. s. 240-243. ISBN 978-80-8060-391-5.
 20. LYKO, Petr. Hudba v Olomouci aneb mezi Evropou a regionem. In Paní hudba ve staletém vývoji - Univerzita třetího věku HF JAMU v Brně. 2017.
 21. LYKO, Petr. K vývoji hudební pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. In Karel Steinmetz, David Kozel a kol. Janáčkiana 2016; Sborník z 33. ročníku müzikologické konference Janáčkiana 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. s. 177-180. ISBN 978-80-7464-920-2.
 22. BÁRTOVÁ, Jindra, Monika HOLÁ, Petr LYKO, Jana MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Sofija ČOLOVIČ, Martina FARANA, Radmila ŠABACKÁ MARZYOVÁ, Alena STROJILOVÁ, Vojtěch DLASK, Jan DOBIÁŠ, Michal KOŠUT, František VESELKA a Milena DRATVOVÁ. Osobnosti Hudební fakulty JAMU. Blansko: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2017. 199 s. ISBN 978-80-7460-120-0.
 23. LYKO, Petr. Systém odborného vzdělávání u varhanářské firmy Rieger-Kloss. Muzikologické fórum. 2017, roč. 6, č. 2, s. 173-177. ISSN 1805-3866.
 24. LYKO, Petr. Varhanářská firma Rieger. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2017. 148 s. ISBN 978-80-7464-976-9.
 25. LYKO, Petr. Varhany a varhanářství v Československu v konfrontaci s komunistickou ideologií - ke specifikům monopolu závodu Rieger-Kloss. Muzikologické fórum. 2017, roč. 6, č. 1, s. 100-106. ISSN 1805-3866.
 26. LYKO, Petr. Za reformním varhanním hnutím... In Mezinárodní konference české společnosti pro hudební vědu 2017. 2017.
 27. 2012

 28. LYKO, Petr. Člen redakční rady odborného časopisu Muzikologické fórum. Muzikologické fórum, 2012. ISSN 1805-3866.
 29. 2010

 30. LYKO, Petr. Místopředseda České společnosti pro hudební vědu. Předsednictvo České společnosti pro hudební vědu z. s., 2010.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 1. 2022 17:18