Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. MEDEK, Ivo, Sára MEDKOVÁ a Vít ZOUHAR. Odniesienia do muzyki historycznej w czeskiej muzyce wspólczesnej (na przykladzie "Brneńskiej szkoly kompozytorskiej"). In Zbigniew Bargielski, Anna Nowak, Violetta Przech. Interpretacje dziela muzycznego W kontekście kultury. Bydgoszcz: Akademia muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2017, s. 89-105. ISBN 978-83-61262-02-2.

  2015

  1. MEDEK, Ivo. The Musical (team)Work and its Contributors. Some musings on the Artistic and Pedagogical Elements of Teamwork. In Anna Nowak. The Musical Work and its Creators (10). Bydgoszcz: Akademia muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2015, s. 47 - 53. ISBN 978-83-61262-45-9.

  2014

  1. MEDEK, Ivo, Jaromír SYNEK a Vít ZOUHAR. Composing in the Classroom. Different Hearing: Experiences in Czech Music Education. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014, 142 s. ISBN 978-80-7460-065-4.

  2011

  1. MEDEK, Ivo. Multimediální dílo - teorie a praxe. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita||#||Masaryk University, 2011, 12 s. ISBN 978-80-210-5639-8.
  2. MEDEK, Ivo. Současné trendy v soudobé hudební kompozici cze. Živá hudba, časopis pro studium hudby a tance. 2011, č. 2, 2 s. ISSN 0514-7735.
  3. MEDEK, Ivo. The Phenomenon of Chopin and Czech Music. In Traces and Echoes of Chopin´s Work. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane AMFN, 2011, 11 s. ISBN 978-83-61262-84-8.

  2010

  1. MEDEK, Ivo. To the Teamwork Creativity. In Filosofické koncepcie v hudbe a umení. Banská Šťiavnica: Akadémia umení v Banskej Bystrici a HUAJA Banská Šťiavnica, 2010, 30 s. ISBN 978-80-89078-77-6.
  2. MEDEK, Ivo. Výzkum post-indeterministických kompozičních metod. 2010.

  2009

  1. MEDEK, Ivo. Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. In Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. Brno: JAMU, 2009, 78 s. ISBN 978-80-86928-63-0.
  2. MEDEK, Ivo. Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově. 2009.

  2006

  1. DVOŘÁKOVÁ, Markéta a Ivo MEDEK. Několik poznámek ke tvorbě multimediálních děl z pohledu hudebního skladatele I. Opus musicum. 2006, roč. 2006, 2,3, s. 58-63. ISSN 0862-8505.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Markéta a Ivo MEDEK. Několik poznámek ke tvorbě multimediálních děl z pohledu hudebního skladatele II. Opus musicum. 2006, roč. 2006, č. 4, s. 48-53. ISSN 0862-8505.
  3. DVOŘÁKOVÁ, Markéta a Ivo MEDEK. Několik poznámek ke tvorbě multimediálních děl z pohledu hudebního skladatele III. Opus musicum. 2006, roč. 2006, č. 5, s. 34-39. ISSN 0862-8505.
  4. DVOŘÁKOVÁ, Markéta a Ivo MEDEK. Několik poznámek ke tvorbě multimediálních děl z pohledu hudebního skladatele IV. Opus musicum. 2006, roč. 2006, č. 6, s. 45-49. ISSN 0862-8505.

  2004

  1. MEDEK, Ivo a Alois PIŇOS. Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. In Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. Brno: JAMU Brno, 2004, 54 s. ISBN 80-86928-00-4.
  2. MEDEK, Ivo. Slyšet jinak '03. In Slyšet jinak '03. Brno: JAMU Brno, 2004, 84 s. ISBN 80-85429-94-2.

  2003

  1. MEDEK, Ivo. Alois Piňos. Czech music. 2003, roč. 2003, č. 2, s. 1-3. ISSN 1211-0264.
  2. MEDEK, Ivo a Leoš FALTUS. An Order of Composition as a Basic Attribute of Perception. In Musica Nova VI. JAMU Brno: JAMU Brno, 2003, s. 44-51, 9 s. ISBN 80-85429-91-8.
  3. DVOŘÁKOVÁ, Markéta a Ivo MEDEK. Ostravské dny nové hudby 2003. Opus musicum. 2003, roč. 2003, č. 5, s. 38-40. ISSN 0862-8505.

  2002

  1. MEDEK, Ivo. An Introduction to processuality. In An Introduction to processuality. JAMU - Brno: JAMU - Brno, 2002, 160 s. Acta musikologica et theatrologica. ISBN 80-85429-74-8.
  2. MEDEK, Ivo. An order of composition as an basic attribute of perception. In Beitrage zur elektronischen Music. Graz: Universitat fur Musik und Darstellende Kunst Graz, 2002, s. 62-65. ISSN 1024-5391.
  3. MEDEK, Ivo. Neúplný protokol o elektronické invazi. HIS VOICE. 2002, roč. 2002, č. 4, s. 5-7. ISSN 1213-2438.
  4. MEDEK, Ivo. Periférnost soudobé artificiální hudby v kontextu řádu díla. In In: O perifernosti troch inak. FF UKF Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta||#||Constantine the Philosopher University in Nitra. Faculty of Arts, 2002, s. 32-42. ISBN 80-8050-586-3.
  5. MEDEK, Ivo. Phill Niblock. HIS VOICE. 2002, roč. 2002, č. 1, s. 18-19. ISSN 1213-2438.
  6. MEDEK, Ivo. "Trstěnice pošesté". HIS VOICE. 2002, roč. 2002, č. 1, s. 19. ISSN 1213-2438.
  7. MEDEK, Ivo. Yuri Kasparov - západní skladatel z východu. HIS VOICE. 2002, roč. 2002, č. 1, s. 11-12. ISSN 1213-2438.
  8. MEDEK, Ivo. Železný Jeff Beer. HIS VOICE. 2002, roč. 2002, č. 4, s. 5-7. ISSN 1213-2438.

  2001

  1. MEDEK, Ivo. Brněnská multimediální tvorba 90. let. HIS VOICE. 2001, roč. 2001, č. 1, s. 20. ISSN 1213-2438.
  2. MEDEK, Ivo. Medek,Ivo:Brněnská multimediální scéna 70.- 80.let. HIS VOICE. 2001, roč. 2001, 2,3, s. 16-17, 20-21, 4 s. ISSN 1213-2438.
  3. MEDEK, Ivo. Setkávání evropské hudby Plus 2000. HIS VOICE. 2001, roč. 2001, č. 1, s. 19. ISSN 1213-2438.

  2000

  1. MEDEK, Ivo. Český přízvuk - portréty. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 4-5. ISSN 1212-4516.
  2. MEDEK, Ivo. DAMA DAMA - deset let. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 4-6. ISSN 1212-4516.
  3. MEDEK, Ivo. Dvě moravské přehlídky nové hudby. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 7. ISSN 1212-4516.
  4. MEDEK, Ivo. Fenomén Palinx. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 7. ISSN 1212-4516.
  5. MEDEK, Ivo. Klavírní talent z Brna. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 1-2. ISSN 1212-4516.
  6. MEDEK, Ivo. Martin Opršál - cesta k marimbě. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 5-6. ISSN 1212-4516.
  7. MEDEK, Ivo. Miloslav Ištan - deset let od úmrtí skladatele. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 3-4. ISSN 1212-4516.
  8. MEDEK, Ivo. Pavel Zemek. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 3. ISSN 1212-4516.
  9. MEDEK, Ivo. Premiéry mladých autorů. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 12. ISSN 1212-4516.
  10. MEDEK, Ivo. Stella Matutina Aloise Piňose. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 2-4. ISSN 1212-4516.
  11. MEDEK, Ivo. Tomáš Ondrůšek - sólo pro bicí nástroje. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 1-3. ISSN 1212-4516.

  1999

  1. MEDEK, Ivo. Česká experimentální scéna ve Vídni. Bulletin H.I.S. 1999, roč. 1999, č. 1, s. 14. ISSN 1212-4516.
  2. MEDEK, Ivo. Mezinárodní festival soudobé hudby Contrast 1999. Bulletin H.I.S. 1999, roč. 1999, č. 6, s. 14. ISSN 1212-4516.

  1998

  1. MEDEK, Ivo. No to Boredom! Czech music. 1998, roč. 8, č. 3, s. 6;7. ISSN 1211-0264.
  2. MEDEK, Ivo. Surface Music. Ticho (The Silence). 1998, roč. 6, č. 10, s. 42;44.
  3. MEDEK, Ivo. Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody. In Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody. Brno: JAMU Brno, 1998, 130 s. ISBN 80-85429-37-3.

  1997

  1. MEDEK, Ivo. A Few Question for Peter Graham. Czech music. 1997, roč. 7, č. 5, s. 6;7. ISSN 1211-0264.
  2. MEDEK, Ivo. Concentus Moraviae - for the First Time. Czech music. 1997, roč. 7, č. 1, s. 5;5. ISSN 1211-0264.
  3. MEDEK, Ivo. Leoš Faltus. Czech music. 1997, roč. 7, č. 6, s. 10;11. ISSN 1211-0264.
  4. MEDEK, Ivo. New Music Exposition. Czech music. 1997, roč. 7, č. 1, s. 10;10. ISSN 1211-0264.

  1996

  1. MEDEK, Ivo. Arnošt Parsch - Talking to the Composer. Czech music. 1996, roč. 6, č. 6, s. 7;7. ISSN 1211-0264.
  2. MEDEK, Ivo. Concentus Moraviae poprvé. Hudební rozhledy. 1996, roč. 3, č. 2, s. 12;13.
  3. MEDEK, Ivo. Česká soudobá hudba v Holandsku. Opus musicum. 1996, roč. 28, č. 3, s. 15;15. ISSN 0862-8505.
  4. MEDEK, Ivo. Procesualita jako kompoziční metoda. In Sborník z mezinárodní konference MUSICA NOVA I. Brno: Hudební fakulta JAMU, 1996, s. 13;17. ISBN 80-85429-41-1.
  5. MEDEK, Ivo. Teatromusica. Czech music. 1996, roč. 6, č. 1, s. 9;10. ISSN 1211-0264.

  1995

  1. MEDEK, Ivo. Alois S. Piňos. Czech music. 1995, roč. 5, č. 6, s. 8;9. ISSN 1211-0264.
  2. MEDEK, Ivo. Procesualita jako komplexní kompoziční metoda. Opus musicum. 1995, roč. 27, č. 3, s. 111;116. ISSN 0862-8505.

  1994

  1. MEDEK, Ivo. Portugalská soudobá hudba - známá neznámá. Opus musicum. 1994, roč. 26, č. 1, s. 13;16. ISSN 0862-8505.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 5. 2024 03:23