Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HOLÁ, Monika. Motýli a rajky. Cyklus klavírních skladeb Bohuslava Martinů inspirovaný sbírkou Maxe Švabinského. In Fenomén Švabinský, Česká Třebová - Kozlov 2023. 2023.
  2. HOLÁ, Monika. Motýli a rajky. Cyklus klavírních skladeb Bohuslava Martinů inspirovaný sbírkou Maxe Švabinského. In Popularizační přednáška pořádaná Památníkem písemnictví v Rajhradu, 26. 9. 2023. 2023.

  2021

  1. HOLÁ, Monika. Brno (nejen) jako místo světových premiér jevištních děl Bohuslava Martinů. 2021.
  2. HOLÁ, Monika. Dirigent a dramaturg Václav Nosek by se dožil 100 let. Hudební rozhledy. Praha, 2021, roč. 74, č. 6, s. 54-56. ISSN 0018-6996.
  3. HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (2) Jak se dříve žilo v zimě aneb Jak vznikly fotky „na lyžích ve sportovním dresu“. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171.
  4. HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (3) Významní martinůovští dirigenti I: Talich, Kubelík, Nosek, Bělohlávek. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171.
  5. HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (4) Jarní a velikonoční inspirace Bohuslava Martinů. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171.
  6. HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (5) Prázdninový „výletník“ po stopách Bohuslava Martinů. Část 1. – Polička a nejbližší okolí. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171.
  7. HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (6) Prázdninový „výletník“ po stopách Bohuslava Martinů. Část 2. – Okolí Poličky, Vysočina, Svitavská pahorkatina. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171.
  8. HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (7) Poličský Martinů fest a trocha jeho historie. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171.
  9. HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (8) Zdeněk Zouhar jako (nejen) nezdolný propagátor díla Bohuslava Martinů. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171.
  10. HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (9) Vánoční momentky ze skladatelova života i tvorby. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171.
  11. HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů III. III. Ota Zítek. Hudební rozhledy. Praha, 2021, roč. 74, č. 3, s. 28-29. ISSN 0018-6996.
  12. HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů III. IX. Evald Schorm. Hudební rozhledy. Praha, 2021, roč. 74, č. 9, s. 36-37. ISSN 0018-6996.
  13. HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů III. VII. Miloš Wasserbauer. Hudební rozhledy. Praha, 2021, roč. 74, č. 7, s. 42-43. ISSN 0018-6996.
  14. HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů III. XI. Alena Vaňáková. Hudební rozhledy. Praha, 2021, roč. 74, č. 11, s. 38-39. ISSN 0018-6996.
  15. HOLÁ, Monika. Sto let od narození dirigenta a dramaturga Václava Noska. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171.

  2020

  1. HOLÁ, Monika. Barevný svět Bohuslava Martinů. Muzikolog Jaroslav Mihule se dožívá významného jubilea. KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2020. ISSN 2571-4171.
  2. HOLÁ, Monika. Bohuslav Martinů: Písně/Lieder. Pro zpěv s doprovodem klavíru, výběr z rané tvorby věnované Olze Valouškové. /Auswahl aus dem frühen, Olga Valoušková gewidmeten Schaffen. Polička: Městské muzeum a galerie Polička, 2020, 40 s. Notové vydání. ISBN 978-80-86533-29-2.
  3. HOLÁ, Monika. Brněnská setkání s Bohuslavem Martinů. In Jana Franková, Monika Holá, Pavel Sýkora, Vlastimil Tichý, Irena Veselá, Vít Zouhar, Pavel Žůrek. Brněnská setkání s Bohuslavem Martinů. Brno: Moravská zemská knihovna, 2020, s. 375-405. Katalog k prezentaci MZK Oči Brna: Bohuslav Martinů. ISBN 978-80-7051-303-3.
  4. HOLÁ, Monika. Dramaturg Václav Nosek: „Opera je obrazem života lidí“. In Jindřiška Bártová. Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. Brno: JAMU, 2020, s. 117-138. ISBN 978-80-7460-176-7.
  5. HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (1). Z nadhledu. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2020. ISSN 2571-4171.
  6. HOLÁ, Monika. Mladý Bohuslav Martinů/Der junge Bohuslav Martinů; Oslnění Olgou Valouškovou/Bezaubert von Olga Valoušková; Písně/Die Lieder. Polička: Městské muzeum a galerie Polička, 2020, 6 s. Notové vydání. ISBN 978-80-86533-29-2.
  7. HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů II. V., Jean-Pierre Ponnelle. Hudební rozhledy. 2020, roč. 73, č. 5, s. 34-35. ISSN 0018-6996.
  8. HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů II. XI. Willy Decker. Hudební rozhledy. Praha, 2020, roč. 73, č. 11, s. 40-41. ISSN 0018-6996.
  9. HOLÁ, Monika. Odešel František (Iša) Popelka, muzikolog, martinůovský propagátor. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2020. ISSN 2571-4171.
  10. HOLÁ, Monika. Odešla stálice hudebního Brna, teoretik a hudebník Jiří Beneš. KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2020. ISSN 2571-4171.
  11. HOLÁ, Monika. Osobnosti Hudební fakulty JAMU. 2020.

  2019

  1. HOLÁ, Monika. Básník z Vysočiny Miloslav Bureš. 2019.
  2. HOLÁ, Monika. Jubileum ZUŠ Bohuslava Martinů a dvojí jubileum skladatele. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2019.
  3. HOLÁ, Monika. Miloslav Bureš. Nejen autor textových předloh kantát Bohuslava Martinů. KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě. Praha, 2019. ISSN 2571-4171.
  4. HOLÁ, Monika. Moravský podzim a osmdesát tři let starý Oidipus s hudbou Bohuslava Martinů. KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě. Praha, 2019. ISSN 2571-4171.
  5. HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů I. VI. Franco Zefirelli. Hudební rozhledy. Praha, 2019, roč. 72, č. 6, s. 38-39. ISSN 0018-6996.
  6. HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů I. VII. Otto Schenk. Hudební rozhledy. Praha, 2019, roč. 72, č. 7, s. 44-45. ISSN 0018-6996.
  7. HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů I. XII. Laurent Pelly. Hudební rozhledy. Praha, 2019, roč. 72, č. 12, s. 40-41. ISSN 0018-6996.
  8. HOLÁ, Monika. Po stopách „strašlivých útrapů“ Bohuslava Martinů. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2019. ISSN 2571-4171.
  9. HOLÁ, Monika. Polička uctila šedesáté výročí úmrtí Bohuslava Martinů. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2019.
  10. HOLÁ, Monika. Symfonické fantazie a Roman Hoza. Zahájen Martinů fest 2019. KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě. Praha, 2019. ISSN 2571-4171.

  2018

  1. HOLÁ, Monika. Kresby Bohuslava Martinů: Martinů obrázky kreslící. 2018.
  2. HOLÁ, Monika. Kresby Bohuslava Martinů: Martinů obrázky kreslící. Polička: Městské muzeum a galerie Polička, 2018, 190 s. ISBN 978-80-86533-27-8.
  3. HOLÁ, Monika. Můj zápas s klavírem. Exkurze do míst, kde se narodil, vyrůstal a kam se rád vracel Bohuslav Martinů. 2018.
  4. HOLÁ, Monika. Opera oper Don Giovanni W. A. Mozarta. 2018.
  5. HOLÁ, Monika. Průřez evropskými dějinami opery. 2018.

  2017

  1. HOLÁ, Monika. Narozen před 127 lety. Kdo? Bohuslav Martinů. 2017.
  2. BÁRTOVÁ, Jindra, Monika HOLÁ, Petr LYKO, Jana MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Sofija ČOLOVIČ, Martina FARANA, Radmila ŠABACKÁ MARZYOVÁ, Alena STROJILOVÁ, Vojtěch DLASK, Jan DOBIÁŠ, Michal KOŠUT, František VESELKA a Milena DRATVOVÁ. Osobnosti Hudební fakulty JAMU. Blansko: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2017, 199 s. ISBN 978-80-7460-120-0.

  2015

  1. HOLÁ, Monika a Eva DRLÍKOVÁ. Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání II. Brno: GAČR, 2015, 22 s.

  2012

  1. HOLÁ, Monika. Česká hudební literatura o Firkušném v letech 1990-1995. In Rudolf Firkušný člověk ? pedagog ? umělec. Brno: Ediční středisko JAMU, 2012, 6 s. ISBN 978-80-7460-032-6.
  2. HOLÁ, Monika. Rudolf Firkušný člověk ? pedagog ? umělec. 2012.
  3. HOLÁ, Monika. S Dorou Novákovou-Wilmington o klavírní interpretaci i práci s dětmi. Opus musicum. 2012, roč. 44/2012, č. 3, 8 s. ISSN 0862-8505.

  2011

  1. HOLÁ, Monika a Eva DRLÍKOVÁ. Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání II světový a regionální. 2011.
  2. HOLÁ, Monika. Ota Zítek v dokumentech a vzpomínkách. In Ota Zítek v dokumentech a vzpomínkách. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011, 233 s. ISBN 978-80-7460-011-1.

  2010

  1. HOLÁ, Monika. ??????? ?????? ??????? ??????! Aneb Jak se staví v Rusku. Opus musicum. 2010, roč. 42/2010, č. 6, 6 s. ISSN 0862-8505.
  2. HOLÁ, Monika. Poslání hudby. In Registr uměleckých výkonů. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2010, 30 s. ISBN 978-80-7331-175-9.

  2008

  1. HOLÁ, Monika. Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání. 2008.

  2003

  1. BÁRTOVÁ, Jindra a Monika HOLÁ. Režijní přístupy k operám Leoše Janáčka v Brně. Jamu Brno: JAMU, 2003, 179 s. Acta musicologica et theatrologica č.9. ISBN 80-85429-88-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 5. 2024 03:19