Information System JAMU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2019

  1. RYCHLÍK, Břetislav. Sestup ke kořenům. Divadlo jako hledání jedinečnosti lidské identity (Descent to the Roots. Theater As a Search for Uniqueness of Human Identity). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2019. 264 pp. ISBN 978-80-7460-164-4.
  2. 2018

  3. RYCHLÍK, Břetislav. Pravda divadla a divadlo pravdy (The Truth of Theatre and Theatre of the Truth). In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. p. 119-126. ISBN 978-80-7460-139-2.
Display details
Displayed: 20/1/2022 17:14