Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. BOLFOVÁ, Alexandra a Marek HOROŠČÁK. Praktické aplikování moderních inscenačních postupů v režijně-dramaturgické a scénografické koncepci inscenace Medea pro specifický prostor otáčivého hlediště. 2020.

  2019

  1. NYTRA, Matěj a Marek HOROŠČÁK. Studium a výběr scénických projektů ze zahraniční scény pro realizaci analytické části disertačního výzkumu: Text jako objekt a subjekt v současném konceptuálním divadle. 2019.

  2018

  1. HOROŠČÁK, Marek. Současná dramatika jako výzva k diskuzi. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018, s. 141-146. ISBN 978-80-7460-139-2.

  2011

  1. HOROŠČÁK, Marek. Royal Court Theatre, Londýn, červenec 2010. (Zpráva z tvůrčího pobytu s pokusem o mírný přesah). Theatralia: Revue současného myšlení o divadelní kultuře. 2011, roč. 14, č. 2, 16 s. ISSN 1803-845X.

  2008

  1. HOROŠČÁK, Marek. Fenomén Royal Court Theatre a hry konce milénia. In Fenomén Royal Court Theatre a hry konce milénia. Brno: JAMU Brno, 2008, 162 s. ISBN 978-80-86928-37-1.

  2006

  1. HOROŠČÁK, Marek. Fenomén Royal Court Theatre a hry konce milénia. In Fenomén Royal Court Theatre a hry konce milénia. Brno: JAMU Brno, 2006, 191 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 7. 2024 19:30