Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HLAVICA, Marek, Eva DIBUSZOVÁ, Martin PROKEŠ a Terezie VOJTÍŠKOVÁ. Průvodce legálním užíváním obrazových a jiných netextových zdrojů: Jak to dělat správně. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2021. 58 s. ISBN 978-80-7592-115-4.
 2. 2020

 3. 2019

 4. HLAVICA, Marek. Cena Josefa Škvoreckého za mimořádné literární dílo v oboru audiovizuální tvorby (Trilobit 2019). Český filmový a televizní svaz FITES, 2019.
 5. HLAVICA, Marek. Paměť Janáčkovy akademie múzických umění. 2019.
 6. HLAVICA, Marek. Z Ulice do Počátek. Kulturní zařízení města Počátky, 2019.
 7. 2018

 8. HLAVICA, Marek. Instituce a jejich duše. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 345-350. ISBN 978-80-7460-139-2.
 9. HLAVICA, Marek. Velcí tvůrci vždy překračovali hranice mezi vědou a uměním. Universitas - magazín vysokých škol, 2018.
 10. 2017

 11. HLAVICA, Marek. Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955-1991). 1. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. 612 s. ISBN 978-80-7460-129-3.
 12. HLAVICA, Marek. Strategie dramaturgie. In Monika Horsáková, Irena Kocí, Miroslav Zelinský. Proměny dramaturgie - Profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 41-47. ISBN 978-80-7510-267-6.
 13. 2015

 14. BEDNAŘÍK, Petr, Jan ČULÍK, Jaroslav DÓCZY, Július GAJDOŠ, Marek HLAVICA, Tomáš HUČKO, Jadwiga HUČKOVÁ, Petr KAŇKA, Václava KOFRÁNKOVÁ, Petr KOPAL, Milan KRUML, René LUŽICA, Ingrid MAYEROVÁ, Juliána MINÁRIKOVÁ, Daniel RŮŽIČKA, Soňa SCHNEIDEROVÁ, Ivan STADTRUCKER, Milan ŠMÍD, Viera ŠTEFANCOVÁ, Martin ŠTOLL, Dominika ŠVECOVÁ, Rudolf URC, Ján VIŠŇOVSKÝ, Jaromír VOLEK a Jana WALDNEROVÁ. Autor - vize - meze - televize. Vydání první. 2015. 240 s. ISBN 978-80-7404-176-1.
 15. HLAVICA, Marek. Autor stržený proudem a stísněný tvarem. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2015, roč. 2015, č. 33, s. 52-56. ISSN 1213-3817.
 16. HLAVICA, Marek. Obraz normalizační společnosti v dramatické tvorbě tehdejšího brněnského studia Československé televize. In KAŇKA, Petr, KOFRÁNKOVÁ, Václava, MAYEROVÁ, Ingrid, ŠTOLL, Martin a kol. AUTOR-VIZE-MEZE-TELEVIZE. 1. vyd. Praha, Bratislava: Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů a Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. s. 94-98. ISBN 978-80-7404-176-1.
 17. HLAVICA, Marek. SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010-2014. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. ISBN 978-80-7460-077-7.
 18. 2014

 19. HLAVICA, Marek. Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 1. vyd. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2014. ISBN 978-80-7460-051-7.
 20. HLAVICA, Marek, Zbyněk SRBA a Petr FRANCÁN. Theatre Faculty of the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. Brno: Theatre Faculty of the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, 2014. 161 s. ISBN 978-80-7460-051-7.
 21. 2013

 22. HLAVICA, Marek. Dramaturg v televizi – v době totalitní a v době pluralitní. In Jana Cindlerová. Dramaturgie pro jednadvacáté století. Praha: Divadelní fakulta AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-296-1.
 23. 2012

 24. HLAVICA, Marek. Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012. ISBN 978-80-7460-030-2.
 25. 2011

 26. HLAVICA, Marek. Schechnerova cesta od divadla k performanci. Divadelní revue. 2011, roč. 22, č. 2, 4 s. ISSN 0862-5409.
 27. 2010

 28. HLAVICA, Marek. Jak vést herce v alternativním divadle: Richard Schechner a The Performance Group. In Herectví v alternativních divadelních formách. Praha: AMU, 2010. 10 s. ISBN 978-80-7331-182-7.
 29. HLAVICA, Marek. SETKÁNÍ/ENCOUNTER 1991-2010. 1. vyd. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2010. ISBN 978-80-86928-69-2.
 30. 2009

 31. HLAVICA, Marek. Performační studia. Divadelní revue. 2009, roč. 2009, č. 3, 10 s. ISSN 0862-5409.
 32. HLAVICA, Marek. Richard Schechner. Divadelní revue. 2009, roč. 2009, č. 4, 14 s. ISSN 0862-5409.
 33. 2008

 34. HLAVICA, Marek. Performanční studia. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2008.
 35. HLAVICA, Marek. Performanční studia. In Performanční studia. Brno: JAMU, 2008. 260 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-49-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 8. 2022 10:30