Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KOUŘIL, Vít. Environmentální žurnalistika. In Specializovaná přednáška pro KSKE FH UK. 2020.
 2. KOUŘIL, Vít. Environmentální žurnalistika. In Specializovaná přednáška pro KRES PřF UPOL. 2020.
 3. MIKOLÁŠIKOVÁ, Barbora, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ a Vít KOUŘIL. Mapping of management and production management environment and behavior of music ensembles in the Czech Republic - case studies. In DOKTORANDSKÁ KONFERENCE HUDEBNÍ FAKULTY JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. 2020.
 4. 2019

 5. ŠILEROVÁ, Lucie a Vít KOUŘIL. Hudební průmysl, hudební zastupování, hudební vkus. 2019.
 6. 2018

 7. ŠILEROVÁ, Lucie a Vít KOUŘIL. Hudební průmysl, hudební zastupování, hudební vkus. In Přednáška pro studenty dramaturgie a managementu hudby na VŠMU. 2018.
 8. 2017

 9. KOUŘIL, Vít. Environmentální žurnalistika. In Specializovaná přednáška na Katedře rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2017. 2017.
 10. 2016

 11. KOUŘIL, Vít. Environmentální žurnalistika. In Specializovaná přednáška v rámci kurzu Blok expertů. 2016.
 12. KOUŘIL, Vít, Vojtěch SEDLÁK, Simona HORKÁ a Markéta MUSILOVÁ. Festival 25 let Sedmé generace. 2016.
 13. 2010

 14. KOUŘIL, Vít. Politická ekonomie médií v USA. In Člověk - Kultura - Media. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 15-27. ISBN 978-80-248-2340-9.
 15. 2007

 16. MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Liquid Prosperity: The Czech State and LG.Philips Displays. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia. Syndikát novinářů, 2007, roč. 2, č. 4. ISSN 1801-9978.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 9. 2021 05:02