Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. KOUŘIL, Vít. Environmentální žurnalistika. In Přednáška na Katedře sociální a kulturní ekologie FHS UK. 2022.
  2. KOUŘIL, Vít. Jak(ou) hudbu posloucháme? In Přednáška na Katedře hudební teorie VŠMÚ. 2022.
  3. KOUŘIL, Vít. Live streaming v hudbě. In Symposium: Umění Hudba Management. 2022.
  4. KOUŘIL, Vít. Trendy v environmentální žurnalistice. In Přednáška v kurzu Aktuální mediální témata na Katedře mediálních studií FSV UK. 2022.

  2021

  1. MIKOLÁŠIKOVÁ, Barbora, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ a Vít KOUŘIL. Mapping of management and production management environment and behavior of music ensembles in the Czech Republic‘Learning by doing’. In ENCATC digital congress. 2021.
  2. KOUŘIL, Vít. Předat dětem, co je k žití. 30 rozhovorů — 30 let Sedmé generace. 1. vyd. Brno: Hnutí DUHA - Sedmá generace, 2021. 488 s. ISBN 978-80-11-00728-7.
  3. KOUŘIL, Vít, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ a Barbora MIKOLÁŠIKOVÁ. Studie manažerského a produkčního prostředí a chování hudebních souborů v České republice „Learning by doing“. Musicologica Brunensia. Brno, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 81-104. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2021-1-5.
  4. KOUŘIL, Vít. Vážná hudba v hudebně-průmyslovém a mediálním kontextu. In Budoucnost vážné hudby – nejisté jistoty a jisté nejistoty. 2021.

  2020

  1. KOUŘIL, Vít. Environmentální žurnalistika. In Specializovaná přednáška pro KSKE FH UK. 2020.
  2. KOUŘIL, Vít. Environmentální žurnalistika. In Specializovaná přednáška pro KRES PřF UPOL. 2020.
  3. MIKOLÁŠIKOVÁ, Barbora, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ a Vít KOUŘIL. Mapping of management and production management environment and behavior of music ensembles in the Czech Republic - case studies. In DOKTORANDSKÁ KONFERENCE HUDEBNÍ FAKULTY JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. 2020.

  2019

  1. ŠILEROVÁ, Lucie a Vít KOUŘIL. Hudební průmysl, hudební zastupování, hudební vkus. 2019.

  2018

  1. ŠILEROVÁ, Lucie a Vít KOUŘIL. Hudební průmysl, hudební zastupování, hudební vkus. In Přednáška pro studenty dramaturgie a managementu hudby na VŠMU. 2018.

  2017

  1. KOUŘIL, Vít. Environmentální žurnalistika. In Specializovaná přednáška na Katedře rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2017. 2017.

  2016

  1. KOUŘIL, Vít. Environmentální žurnalistika. In Specializovaná přednáška v rámci kurzu Blok expertů. 2016.
  2. KOUŘIL, Vít, Vojtěch SEDLÁK, Simona HORKÁ a Markéta MUSILOVÁ. Festival 25 let Sedmé generace. 2016.

  2010

  1. KOUŘIL, Vít. Politická ekonomie médií v USA. In Člověk - Kultura - Media. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 15-27. ISBN 978-80-248-2340-9.

  2007

  1. MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Liquid Prosperity: The Czech State and LG.Philips Displays. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia. Syndikát novinářů, 2007, roč. 2, č. 4. ISSN 1801-9978.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 2. 2024 08:03