Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. OSOLSOBĚ, Petr. Shakespeare a ctnost: význam teorie ctnosti pro porozumění dramatu. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 19-25. ISBN 978-80-7460-139-2.

  2013

  1. OSOLSOBĚ, Petr. Umění a ctnost : k teorii umělecké reprezentace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář estetiky, 2013. 313 s. ISBN 978-80-7485-015-8.

  2010

  1. OSOLSOBĚ, Petr. Principia mim-ethika. In Tendence v současném myšlení o divadle (Ad honorem prof. PhDr. Ivo Osolsobě): sborník z konference DIFA JAMU konané 5. a 6. prosince 2008. Brno: JAMU, 2010. 6 s. ISBN 978-80-86928-82-1.

  2008

  1. OSOLSOBĚ, Petr a Martin CAJTHAML. Care of the soul, quest for virtue : essays in search of our European Spiritual Heritage : international educational workshop. 1st ed. Brno: Democracy and Culture Studies Centre, 2008. 171 s. ISBN 978-80-7325-139-0.

  2007

  1. OSOLSOBĚ, Petr. Josef Šafařík a otázka herectví a charakteru. In Setkání v mezidveří kulis a smrti. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 50-62. ISBN 978-80-86928-32-6.
  2. OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard o estetice divadla a dramatu. In Studia Kierkegaardiana. 1. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2007. 246 s. Studia Kierkegaardiana, 3. ISBN 978-80-7325-125-3.

  2006

  1. OSOLSOBĚ, Petr. Hamletova Řeč k hercům v perspektivě jezuitského didaktického divadla. In Ad Honorem Bořivoj Srba. Brno: JAMU, 2006. s. 89-98, 9 s. ISBN 80-86928-16-0.

  2000

  1. SVOBODA, Karel a Petr OSOLSOBĚ. Estetika svatého Augustina a její zdroje. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000. 306 s. ISBN 80-246-0090-0.

  1996

  1. SVOBODA, Karel, Petr OSOLSOBĚ a Helena LORENZOVÁ. Estetika svatého Augustina a její zdroje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 272 s. ISBN 80-210-1368-0.

  1994

  1. OSOLSOBĚ, Petr a Rudolf PEČMAN. Oleg Sus redivivus : [sborník z konference o novodobé estetice a o jednom jejím významném představiteli, pořádané k 10. výročí úmrtí Olega Suse na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ve dnech 19. a 20. listopadu 1992. In Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1994. 175 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facult. ISBN 80-210-0922-5.

  1992

  1. BECKETT, Samuel a Petr OSOLSOBĚ. Eseje. Vyd. 1. V Brně: Petrov, 1992. 115 s. ISBN 80-85247-40-2.

  1979

  1. BRÜSTL, František, Zdeněk RYŠÁNEK, Milena TRNKOVÁ a Petr OSOLSOBĚ. Bramborový den aneb Objevení Ameriky. 1. [vyd. Praha: Dilia, 1979. 66 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 2. 2024 08:34