Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-1989. První. Brno: Nakladatelství JAMU, 2019. 656 s. ISBN 978-80-7460-161-3.
 2. 2009

 3. Muži v říji. dramaturg. 2009. vyd. Česká televize, 2009.
 4. AUJEZDSKÝ, Pavel. Od knížky k televiznímu filmu : úvod do problémů televizní adaptace pro studenty Rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. 57 s. ISBN 978-80-86928-68-5.
 5. 2008

 6. Na rozchodnou. Dramaturg. Česká televize, 2008.
 7. 2007

 8. Cesta do Vídně a zpátky. Dramaturg. Česká televize, 2007.
 9. 2005

 10. Balíci. Dramaturg. Česká republika: Česká televize, 2005.
 11. Krev zmizelého. Dramaturg. Česká televize, 2005.
 12. 1993

 13. AUJEZDSKÝ, Pavel. Sedmero krkavců. 1993. vyd. Česká televize, 1993.
 14. 1992

 15. AUJEZDSKÝ, Pavel. Bydlela v hotelu U Andělů. Česká televize, 1992.
 16. DVOŘÁK, Jan, Pavel AUJEZDSKÝ, Mirko MATOUŠEK a Miroslav MALOVEC. Doktoro Johano Faǔsto. Brno: Pupteatro Radost, 1992. 16 s.
 17. 1987

 18. AUJEZDSKÝ, Pavel. Gilgameš. Praha: Krátký film, 1987.
 19. 1986

 20. AUJEZDSKÝ, Pavel. O buchtách a milování. Česká televize, 1986.
 21. 1984

 22. AUJEZDSKÝ, Pavel. Dramaturgie uměleckého přednesu. Druhé. Brno: Městské kulturní středisko S.K.Neumanna, 1984.
 23. AUJEZDSKÝ, Pavel. Dramaturgie uměleckého přednesu I. reedice [=2. vyd.]. Brno: Měst. kult. středisko S. K. Neumanna, 1984. 41 s.
 24. 1983

 25. PARSCH, Arnošt a Pavel AUJEZDSKÝ. Ústa : smíšený sbor a cappella na slova Pavla Aujezdského a lidové poezie : (1983). In Sborová tvorba. 1. vydání. 1983. 1 s. Sborová tvorba.
 26. 1981

 27. PARSCH, Arnošt a Pavel AUJEZDSKÝ. Džbánky : smíšený sbor a cappella na slova Pavla Aujezdského : (1981). In Sborová tvorba. 1. vydání. 1981. 1 s. Sborová tvorba.
 28. PARSCH, Arnošt a Pavel AUJEZDSKÝ. Víno smíšený sbor a cappella : (1976). In Sborová tvorba. 1. vyd. Praha: Panton, 1981. 1 s. Sborová tvorba.
 29. 1977

 30. AUJEZDSKÝ, Pavel. Dramaturgie uměleckého přednesu. Brno, 1977.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2023 19:56