Information System JAMU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2020

  1. KULICHOVÁ, Radka and Daniela CINCIBUS VACKOVÁ. Skupina Hands Dance (Hands Dance Group). In Kružíková Lenka. Hudební didaktika pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. p. 142-159. Odborné publikace. ISBN 978-80-244-5670-6. doi:10.5507/pdf.20.24456706.
  2. 2019

  3. CINCIBUS VACKOVÁ, Daniela. The Deaf and Music - Artistic Interpreting of Music into Czech Sign Language. In 9th Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and Theory : Experience as a Research Method in Performing Arts, 2019. 2019.
Display details
Displayed: 24/9/2021 05:48