Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita. Odhmotnění tělesnosti Loie Fuller. Taneční zóna. Praha: Divadelní ústav, 2021, roč. 25, č. 3, s. 76-81, 4 s. ISSN 1213-3450.
  2. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita. Odhmotnění tělesnosti Loie Fuller. Taneční zóna. 2021.

  2020

  1. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita. Dlab: Existovat divadlem. Praha: Divadelní ústav, 2020. ISSN 1210-471X.
  2. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita. Ivan Buraj: Divadlo jako zkoumání cizího. In Divadelní noviny. Praha: Divadelní ústav, 2020. 2 s. ISSN 1210-471X.
  3. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita a Hahn THOMAS. Jak dál ve Wuppertalu? In Divadelní noviny. Praha: Divadelní ústav, 2020. 1 s. ISSN 1210-471X.
  4. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita. Matyáš Dlab: Mapujeme novou identitu městské kultury. In Taneční zóna. Praha: Spolek pro podporu vydávání revue současného tance, c/o Divadelní ústav, 2020. s. 38-43. ISSN 1213-3450.
  5. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita. Tanec v domácím vězení, Jiří Bartovanec: Co může tanečník dělat, nemůže-li tančit?, Martin Dvořák: Vyhraje duch anebo hmota?, Zdenka Brungot Svíteková: Karanténa další dva roky je děsivá představa. In Taneční zóna. Praha: Spolek pro podporu vydávání revue současného tance, c/o Divadelní ústav, 2020. s. 44-51. ISSN 1213-3450.

  2019

  1. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita. Dalibor Buš: Byl jsem nejhorším fotbalistou v republice. In Divadelní noviny. Praha: Divadelní ústav, 2019. 2 s. ISSN 1210-471X.
  2. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita. eMet neboli Pravda, Met neboli Mrtvý. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2019. s. 3. ISSN 1210-471X.
  3. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita a Pavla BERANOVÁ. Fachwissen Multiplizieren. Bühnentechnische Rundschau. Berlín: Friedrich-Berlin-Verl, 2019, roč. 2019, č. 2. ISSN 0007-3091.
  4. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita. Medhat Aldaabal: Tancem bouráme zdi. In Taneční zóna. Praha: Divadelní ústav, 2019. s. 34-35. Taneční zóna.

  2018

  1. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita. Brno v pohybu. David Strnad: Tanec je výměna názorů mezi tanečníkem a divákem, Martin Dvořák: Snažím se objímat, Viktor Černický: důležité je objevit v sobě identitu bastarda, Tomáš Janypka: Zajímají mě poryvy šílenství i projevy lásky, Eva Rézová: Chce-li člověk studovat současný tanec, musí z Brna odjet, Pierre Nadaud: Divadlo je umění performerů. In Taneční zóna. Praha: Divadelní ústav, 2018. s. 26-41, 15 s.
  2. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita. Tereza Marečková: Svůj život neřídím. In Divadelní noviny. Praha: Divadelní ústav, 2018. 2 s. ISSN 1210-471X.
  3. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita. V trojúhelníku prostor – téma – interpret. kød. Bratislava: Divadelní ústav, 2018, roč. 12, č. 5, s. 44-47. ISSN 0007-3091.

  2017

  1. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita. Intermediality and Projection Typology in Dance Theatre. In Radka Kunderová. Current Challanges in Doctoral Theatre Research. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. s. 210-214. ISBN 978-80-7460-116-3.
  2. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita. Tanec, prostor a světlo. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2017. 200 s. ISBN 978-80-7460-125-5.

  2016

  1. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita a Petr PYTLÍK. Komunikátor. první. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2016. Nemoc textu. ISBN 978-80-7460-094-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 2. 2024 08:32