Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. REPAŠSKÁ, Lucia, Eva KUNDTOVÁ KLOCOVÁ, Oto JANOUŠEK, Jakub HEJČ, Marina RONZHINA, Radovan SMÍŠEK a Jana KOLÁŘOVÁ. Umění persvaze. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. 273 s. n/a.
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: communication; persuasion; communication competences

  Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 14. 6. 2021 14:16.
 2. 2020

 3. REPAŠSKÁ, Lucia. Cca D'epog. Brno: HaDivadlo, 2020.
  Odkaz na performance lecture na webových stránkách HaDivadla
  čeština. Česká republika.
  Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 17. 4. 2021 18:48.
 4. REPAŠSKÁ, Lucia. Tektonika stability a rutiny. In Jiřina Hoffmanová. Tastes of Encounter. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2020. s. 64-75. ISBN 978-80-7460-171-2.
  Název česky: Tektonika stability a rutiny
  Název anglicky: The Tectonics of Stability and Routine
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Repašská, Lucia (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Setkání/Encounter; urbanism; space; public space; sustainability

  Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 18. 4. 2021 14:36.
 5. REPAŠSKÁ, Lucia, Samuel SZABÓ a Barbora ŠEDIVÁ. Umelá inteligéncia - Svet sa nám nestal. 1. vyd. Brno: 4AM/Fórum pro architekturu a média, 2020. ISBN 978-80-905149-8-0.
  Odkaz na knihu na webu nakladatelství Odkaz na tiskovou zprávu k vydání knihy
  slovenština. Česká republika.
  Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 18. 4. 2021 11:39.
 6. 2018

 7. REPAŠSKÁ, Lucia. Freedom as a Burden (Legacy revisited!). In IUGTE Conference "Theatre Between Tradition and Contemporaneity". 2018.
  angličtina. Rakousko.
  Klíčová slova anglicky: postmodern theatre; spectator’s receptive engagement; model of “theatre-potential”;

  Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 10. 4. 2020 22:19.
 8. JOCHMANOVÁ, Andrea, Naďa SATKOVÁ, Lucia REPAŠSKÁ a Jan MOTAL. Umělecký výzkum v interdisciplinární perspektivě. In Perspektivy teatrologie 2. 2018.
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: divadlo; artistic research
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Mgr. Naďa Satková, Ph.D., učo 12883. Změněno: 24. 2. 2020 15:02.
 9. 2015

 10. REPAŠSKÁ, Lucia. Dekompozičné princípy v inscenačnej tvorbe. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, 2015.
  Změnila: BcA. Kateřina Chromečková, učo 18765. Změněno: 11. 5. 2016 09:55.
 11. 2014

 12. REPAŠSKÁ, Lucia. Akčný výskum dekompozičných princípov v inscenačnej tvorbe. 2014.

  Klíčová slova anglicky: Decomposition principles, spectator’s autonomy, „121“ performance, performer‘s training

  Změnila: Mgr. Nikola Homolová, učo 20375. Změněno: 19. 6. 2020 11:03.
 13. 2013

 14. REPAŠSKÁ, Lucia. Dekompozícia ako rozklad klasického logos. 2013.

  Klíčová slova anglicky: Deconstruction, montage, space dramaturgy, Jacques Derrida, actor’s training, Ninivea

  Změnila: Mgr. Nikola Homolová, učo 20375. Změněno: 16. 6. 2020 15:04.
 15. 2012

 16. REPAŠSKÁ, Lucia. Denník z režijnej asistentúry v Odin Teatret. Divadelní revue. 2012, roč. 2012, č. 3, 27 s. ISSN 0862-5409.
  Název anglicky: Reporting Directing Assistance at Odin Teatret
  Umění, architektura, kulturní dědictví. slovenština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Odin Teatret; Eugenio Barba; theatre rehearsal; acting; experimental theatre; political theatre

  Změnil: Michal Vala, učo 5416. Změněno: 16. 9. 2015 18:38.
Zobrazeno: 26. 9. 2021 08:35