Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. BERANOVÁ, Pavla. Artists of the stage revolutions of the interwar period & Josef Svoboda, pioneer of 21st century technologies. In Créateurs et artisans des transitions technologiques de la scène, Lyon. 2022.

  2019

  1. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita a Pavla BERANOVÁ. Fachwissen Multiplizieren. Bühnentechnische Rundschau. Berlín: Friedrich-Berlin-Verl, 2019, roč. 2019, č. 2. ISSN 0007-3091.

  2010

  1. BERANOVÁ, Pavla. Ateliér veškerého sochařství : ateliér Kurta Gebauera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze = The studio of universal sculpture : the studio of Kurt Gebauer at the Academy of Arts, Architecture & Design, Prague. In Edice A. Gesamt. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2010. 477 s. Edice A. Gesamt, sv. 2. ISBN 978-80-86863-30-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2023 20:10