Information System JAMU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2017

  1. BÁRTOVÁ, Jindra, Monika HOLÁ, Petr LYKO, Jana MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Sofija ČOLOVIČ, Martina FARANA, Radmila ŠABACKÁ MARZYOVÁ, Alena STROJILOVÁ, Vojtěch DLASK, Jan DOBIÁŠ, Michal KOŠUT, František VESELKA and Milena DRATVOVÁ. Osobnosti Hudební fakulty JAMU (Personalities of Faculty of Music of the Janáček Academy of Music and Performing Arts). Blansko: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2017. 199 pp. ISBN 978-80-7460-120-0.
  2. 2008

  3. DLASK, Vojtěch. Estonská hudba (Estonian music). Opus musicum, 2008, vol. 2008, No 2, p. 19-21. ISSN 0862-8505.
  4. DLASK, Vojtěch. Schumann, Diotima a rozdělení sfér (Schumann, Diotima and a fission of spheres). Opus musicum, 2008, vol. 2008, No 3, p. 2-4. ISSN 0862-8505.
  5. 2006

  6. DLASK, Vojtěch. Milosrdenství jako princip uvolňující zázrak ? František Emmert (A mercy like a priciple which starts a miracle - František Emmert). Opus musicum, 2006, vol. 2006, No 1, p. 48-51. ISSN 0862-8505.
Display details
Displayed: 29. 3. 2020 20:02