HLAVICA, Marek. Performanční studia (Performance Studies). In Performanční studia. Brno: JAMU, 2008. 260 pp. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-49-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Performanční studia
Name (in English) Performance Studies
Authors HLAVICA, Marek.
Edition Brno, Performanční studia, 260 pp. Výběrová řada doktorských prací, 2008.
Publisher JAMU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-86928-49-4
Keywords in English performance studies; literature on performance studies; Richard Schechner
Changed by Changed by: Michal Vala, učo 5416. Changed: 16/9/2015 18:38.
Abstract
Kniha blíže představuje českému teatrologickém prostředí obor performanční studia (performance studies). Charakterizuje tento ve světě populární obor, shrnuje jeho dosavadní historii, kriticky posuzuje jeho metodologii a dosavadní přínos a posuzuje možné přínosy peformančních studií pro české vysoké školství.
Abstract (in English)
The book introduces performance studies into the Czech thikning on theatre. The author characterizes this world known branch of science, summs up its history, critically examines its methodology as well as hitherto achievements and considers its potential benefit for the Czech tertiary education.
PrintDisplayed: 5/10/2022 18:24