MAŠATOVÁ, M. Cesty k metafoře. Náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice. 2. vyd. Praha: AMU, 2004. 50 pp. ISBN 80-7331-922-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cesty k metafoře. Náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice.
Authors MAŠATOVÁ, M.
Edition 2. vyd. Praha, 50 pp. 2004.
Publisher AMU
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 80-7331-922-5
Changed by Changed by: MgA. Jonáš Konývka, učo 14004. Changed: 30/12/2013 01:49.
PrintDisplayed: 10/5/2021 01:33