Briatková,E: Neformálne techniky flautovej hry v modernej hudbe. JAMU (diplomová práce),Brno 1990.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Briatková,E: Neformálne techniky flautovej hry v modernej hudbe. JAMU (diplomová práce),Brno 1990
Authors
Edition
Other information
Changed by The record has been imported from the library system.
PrintDisplayed: 29. 5. 2023 08:03