ŠKARABELOVÁ, Simona; NESHYBOVÁ, Jarmila; REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika kultury a masmédií [online]. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007 [cit. 2011-07-05]. Dostupné z WWW: . ISBN 978-80-210-4267.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ŠKARABELOVÁ, Simona; NESHYBOVÁ, Jarmila; REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika kultury a masmédií [online]. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007 [cit. 2011-07-05]. Dostupné z WWW: . ISBN 978-80-210-4267.
Authors
Edition
Other information
Changed by The record has been imported from the library system.
PrintDisplayed: 28/11/2022 20:00