Fukač, J.: Základy hudební sémiotiky, Díl 1.-3., Brno, Masarykova univerzita 1992.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fukač, J.: Základy hudební sémiotiky, Díl 1.-3., Brno, Masarykova univerzita 1992
Authors
Edition
Other information
Changed by The record has been imported from the library system.
PrintDisplayed: 20/1/2022 03:05