DLOUHÝ, Dan. Pluralita kompozičních přístupů ve vlastní tvorbě. In Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU 2023. 2023.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pluralita kompozičních přístupů ve vlastní tvorbě
Název česky Pluralita kompozičních přístupů ve vlastní tvorbě
Název anglicky Plurality of compositional approaches in one's own work
Autoři DLOUHÝ, Dan.
Vydání Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU 2023, 2023.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Hudební fakulta
Klíčová slova anglicky contemporary composition; algorithmic composition; timbre; sounding sculpture; electroacoustic music
Změnil Změnil: doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D., učo 5794. Změněno: 12. 3. 2024 11:31.
Anotace
Dvacetiminutová přednáška, přinášející stručný popis nejrůznějších kompozičních přístupů v autorově vlastní tvorbě, akcentující nejen oblast témbrální (od akustických hudebních nástrojů, přes elektroakustické zdroje zvuku, až po speciálně vytvořené znějící objekty), ale i zpracování všech ostatních hudebních parametrů jak ryze invenčně, tak racionálním způsobem včetně využití nejrůznějších druhů tzv. algoritmické kompozice. Zmíněná témata byla ilustrována četnými audio i videoukázkami.
Anotace anglicky
A twenty-minute lecture, providing a brief description of the various compositional approaches in the author's own work, emphasizing not only the area of timbral (from acoustic musical instruments, through electroacoustic sound sources, to specially created sounding objects), but also the processing of all other musical parameters, both purely inventively and rationally way, including the use of various types of so-called algorithmic composition. The mentioned topics were illustrated with numerous audio and video examples.
VytisknoutZobrazeno: 21. 7. 2024 05:40