HANÁKOVÁ, Klára. POSPA... Životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2021, 462 s. ISBN 978-80-7460-183-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název POSPA... Životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila
Název anglicky POSPA... The Life and Artistic Career of the Director Zdeněk Pospíšil
Autoři HANÁKOVÁ, Klára (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, 462 s. 2021.
Nakladatel Janáčkova akademie múzických umění
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Divadelní fakulta
ISBN 978-80-7460-183-5
Klíčová slova anglicky theatre director; JAMU; Brno; Slovácké Theatre in Uherské Hradiště; Theatre (Goose) on a Stringe; irregular dramaturgy; Milan Uhde; Ballad for a Bandit; Czechoslovak alternative theater; Swiss exile; Théâtre au Boudufil; Karlín Musical Theatre; suicide
Změnil Změnila: doc. Mgr. Klára Hanáková, Ph.D., učo 18677. Změněno: 25. 3. 2022 13:33.
Anotace
Publikace se věnuje jednomu z hlavních zakladatelů dnes již legendárního brněnského Divadla (Husa) na provázku. Režisér s velmi pohnutými i dobrodružnými životními osudy je širší veřejnosti znám jako tzv. pokrývač her tehdy zakázaného spisovatele Milana Uhdeho a tvůrce legendární Balady pro banditu, vytvořil však množství dalších pozoruhodných inscenací např. v Dětském studiu DNP, které založil, či ve spolupráci s nejrůznějšími amatérskými soubory. Donucen dobovými okolnostmi rozhodl se v roce 1980 emigrovat do Švýcarska, kde se snažil ve své divadelní kariéře pokračovat založením Divadla Na konci provázku i jiných společností. Po listopadové sametové revoluci se do Československa vrátil a stal se ředitelem Hudebního divadla v Karlíně. Boj o jeho přeměnu v muzikálovou scénu evropského významu nakonec vyústil v osobní tragédii. 462stránkovou publikací se spoustou černobílých i barevných fotografií a materiálů čtenáře provázejí rovněž autorské ilustrace a koláže brněnského grafika Františka Borovce.
Anotace anglicky
The publication is dedicated to one of the main founders of the legendary Brno Theatre (Goose) on a String. The director with very turbulent and adventurous life is known to the general public as the so-called roofer of the then banned writer Milan Uhde (he signed Uhde’s plays by his own name) and creator of the legendary Ballad for a Bandit, but he created a number of other notable productions in the Children's Studio of Theatre on a String, which he founded, or in collaboration with various amateur theatres. Due to the circumstances of the Communist normalisation in the 1970s, he decided to emigrate to Switzerland in 1980, where he tried to continue in his theatrical career by founding the Théâtre au Boudufil and other companies. After the Velvet Revolution in November 1989, he returned to Czechoslovakia and became the managing director of the Musical Theater in Karlín. The struggle for turning it into a musical scene of European significance finally resulted in a personal tragedy. The 462-page publication with lots of black-and-white and color photographs and materials is also accompanied by the illustrations and collages by the Brno graphic artist František Borovec.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2024 12:50